Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych Fot. Łódzki Urząd Wojewódzki

Łączne wsparcie finansowe dla OSP udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2018-2022 wyniosło ponad 78 mln zł

Właśnie teraz ruszają kolejne nabory do programów:
• Mały Strażak - dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP -nabór wniosków prowadzony będzie: od 13.02.2023 r. do 17.02.2023 r.
• Ekoremiza - termomodernizacja budynków OSP w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - nabór prowadzony jest od 20.02.2023 r. do 10.03.2023 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie programu.

- Ochotnicze straże pożarne podtrzymują tradycję, budują wspólnotę i stanowią niezwykle ważny element społeczeństwa obywatelskiego. O ich zaangażowaniu w niesienie pomocy słyszymy praktycznie każdego dnia. Wielokrotnie udowodnili swoim zaangażowaniem i poświęceniem, że są ludźmi, na których zawsze można polegać - powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.

- Dofinansowanie na doposażenie jednostek OSP służy przede wszystkim zabezpieczeniu działań ratowniczo–gaśniczych dla tych jednostek poprzez odpowiednie umundurowanie i zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, czy to poprzez aparaty powietrzne, czy inny sprzęt, który jest niezbędny do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych – podkreślił zastępca Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Paweł Malinowski.

Rządowe Wsparcie dla Strażaków

Rządowe wsparcie dla OSP nie ogranicza się wyłącznie do zakupów wyposażenia czy modernizacji jednostek: w 2022 r. wszedł w życie pierwszy w historii polskiego pożarnictwa akt prawny w randze ustawy, który w sposób kompleksowy reguluje organizację i funkcjonowanie OSP. Dzięki niej druhny i druhowie, po przekroczeniu wieku emerytalnego, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł miesięcznie.

Państwowa Straż Pożarna otrzyma blisko 2 mld zł w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. Środki te będą przeznaczone na budowę nowych strażnic oraz modernizację istniejących. W ramach Programu zaplanowano również kupno łącznie 40 specjalnych pojazdów pożarniczych. Dodatkowo PSP zostanie wzmocniona o 750 nowych etatów przez 4 lata.

Informacja: Łódzki Urząd Wojewódzki

Więcej o:
osp wsparcie osp radomsko łódzki urząd wojewódzki
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE