Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19

Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19

Koła gospodyń wiejskich będą mogły otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoc finansową na zorganizowanie akcji promocji szczepień oraz jej przeprowadzenie. Wnioski trzeba będzie złożyć do 15 września.

ARiMR zachęca koła gospodyń wiejskich, by zaangażowały się w organizację bezpłatnych wydarzeń mających na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19. Za zrealizowanie jednej takiej akcji można otrzymać 8 tys. zł. Koło organizując wydarzenie powinno:

- przeprowadzić kampanię informacyjną w lokalnych mediach lub mediach społecznościowych czy też za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

- zapewnić w trakcie wydarzenia możliwość szczepienia po raz pierwszy przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień;

- w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnić szczepienia przeciwko COVID – 19 drugą dawką najlepiej w tej samej lokalizacji;

- zrealizować przedsięwzięcie do końca września br.;

- przedłożyć sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia w terminie 30 dni od jego zakończenia.

Wydarzeniu muszą towarzyszyć przynajmniej trzy spośród następujących aktywności:

oprawa muzyczna;
występy artystyczne;
strefa gastronomiczna;
pokazy ratownictwa medycznego;
strefa dla dzieci;
zawody sportowe;
ekspozycja i degustacja wyrobów kół gospodyń wiejskich;
pokazy rękodzieła ludowego;
warsztaty i szkolenia;
upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.
Budżet na ten cel wynosi 40 mln zł. O otrzymaniu pomocy finansowej decyduje kolejność złożenia wniosków , które spełniają wymogi przyznania wsparcia. Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR do wyczerpania limitu środków.

Koło gospodyń wiejskich, które zorganizuje taką akcję promocyjną, może także otrzymać premię za liczbę wykonanych podczas wydarzenia szczepień przeciwko COVID-19. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 30 mln zł. By otrzymać taką premię, zaszczepionych pierwszą dawką powinno być co najmniej 100 osób. Stawka pomocy wynosi 15 zł za zaszczepioną osobę w wieku do 60 lat lub 30 zł za osobę powyżej 60. roku życia. Koła będą otrzymywały premię zgodnie z kolejnością złożonych sprawozdań z przeprowadzonych wydarzeń.

Ale to nie wszystko. Jest jeszcze dodatkowa premia. Przysługuje ona tym kołom, które zorganizowały akcję, podczas której zaszczepiona została największa liczb osób. Przy czym osoby zaszczepione w wieku powyżej 60 lat liczone są podwójnie. Im więcej zaszczepionych osób, tym wyższe miejsce na liście, co przekłada się na wysokość nagrody. Zwycięskie koło gospodyń wiejskich otrzyma 100 tys. zł ekstra premii. Kolejne koła:

50 tys. zł – za miejsca drugie i trzecie;
25 tys. zł – w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;
10 tys. zł – w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;
5 tys. zł - w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego
1 tys. zł – w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego
Ostatnim, czwartym elementem programu #szczepimy się z KGW jest konkurs na najładniejszą fotografię z festynu. Od 1 września udostępniona zostanie strona internetowa ze zdjęciami, na które będzie można głosować. 100 laureatów konkursu z największą liczbą głosów otrzyma nagrody. Głosowanie potrwa do 17 października, a oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi po rozliczeniu wszystkich festynów. Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest otrzymanie premii za szczepienia KGW. Każde koło może zgłosić tylko jedno zdjęcie zrobione podczas zorganizowanego przez siebie wydarzenia. Co ważne, nadesłane zdjęcia powinny promować szczepienia przeciw COVID-19.

Koło, którego zdjęcie zdobędzie największą liczbę głosów, a tym samym pierwsze miejsce, otrzyma 25 tys. zł. Drugie i trzecie miejsce to 15 tys. zł. Za zajęcie od czwartego do dziesiątego miejsca będzie można otrzymać po 5 tys. zł, a koła, które zajmą dalsze miejsca – do setnego – po półtora tysiąca zł.

Więcej o:
koło gospodyń wiejskich konkurs KGW Koła gospodyń wiejskich covid-19
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE