W ubiegłym roku szkolnym odnotowano 18 czynów karalnych wśród nieletnich

W ubiegłym roku szkolnym odnotowano 18 czynów karalnych wśród nieletnich

Podczas posiedzenia komisji bezpieczeństwa publicznego, jakie miało miejsce w Urzędzie Miasta w Radomsku, 18 września, poruszony został temat przemocy i przestępczości w miejskich szkołach. Policja w ubiegłym roku szkolnym odnotowała 47 przypadków demoralizacji oraz 18 przypadków czynów karalnych wśród dzieci i młodzieży do 17 roku życia.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami m.in. naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury w urzędzie oraz policji w Radomsku, w których przedstawiony został temat przemocy i przestępczości w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto.

– Bójki, cyberprzemoc i zastraszanie, to są problemy, z którymi szkoły się stykały. Oczywiście wszystkie nasze szkoły starają się przeciwdziałać przemocy. Podejmują przeróżne działania, są to np. pogadanki, diagnozy wychowawcze w klasach, spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także z policją, kampanie profilaktyczne, godziny z wychowawcą poświęcone tematyce przemocy i agresji, rozmowy dyscyplinujące, mediacje, interwencje, indywidualne spotkania z rodzicami, kuratorami rodzinnymi czy pracownikami MOPS-u
- mówiła Małgorzata Krupska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury.

Natomiast policjanci z Komendy w Radomsku odnotowali w całej gminie Radomsko na terenie placówek oświatowych 47 przypadków o demoralizację wśród dzieci i młodzieży do 17 roku życia, z czego przeprowadzono 21 postępowań. Nieletni zagrożeni demoralizacją, w większości przypadków dotyczołó takich zachowań, jak agresja, przemoc, nierealizowanie obowiązku szkolnego oraz cyberprzemoc. Były to również przypadki palenia i sprzedaży e-papierosów. Natomiast, jeśli chodzi o czyny karalne na terenie szkół było ich 18, które popełniło 12 nieletnich sprawców. Były to czyny, których ciężar przestępczości był dużo poważniejszy i kończył się skierowaniem wniosku do Sądu dla Nieletnich w Radomsku. Były to głównie czyny takie, jak dopuszczanie się agresji, przemocy, kierowania gróźb karalnych oraz kradzież.

- Analizie poddaliśmy rok szkolny 2018/2019 i tylko na podstawie tych informacji można stwierdzić, że mieliśmy do czynienia z 47 przypadkami demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz z 18 przypadkami czynów karalnych. Jeśli chodzi o przypadki demoralizacji to dotyczyły one głównie przemocy rówieśniczej, agresji słownej oraz agresji w internecie. Natomiast czyny karalne to są to sytuacje, gdzie nieletni sprawcy czynów karalnych dopuszczali się bardzo podobnych zachowań, natomiast o wyższej intensywności tych zachowań, w związku z tym w tych przypadkach zostały skierowane sprawy do sądu. Również o przypadkach demoralizacji sąd rodzinny został poinformowany i korzysta z przysługujących uprawnień w tym zakresie
- mówił naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Radomsku, podinsp. Wojciech Auguścik.

Policja oprócz działań polegających na ściganiu nieletnich sprawców czynów karalnych, prowadzi szereg działań i spotkań profilaktycznych z młodzieżą, nie tylko w roku szkolnym, ale również w okresie wakacyjnym. Są to spotkania, które prowadzi profilaktyk społeczny, uczestniczą w nich również dzielnicowi. Funkcjonariusze prowadzą również spotkania z rodzicami, pedagogami i opiekunami, w których wykorzystuje się specjalną tzw. walizkę profilaktyczną z atrapami narkotyków, aby nauczyć dorosłych w jaki sposób rozpoznawać narkotyki, wiedzieć jak one wyglądają i jakie skutki wywołują. W zeszłym roku odbyło się takich spotkań 20, w których ogółem wzięło udział około 600 osób.

Więcej o:
czyny karalne na terenie szkół radomsko policja radomsko nieletni przestępcy policja radomsko szkoły radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE