W Dobryszycach wójt bez absolutorium

W Dobryszycach wójt bez absolutorium

48 sesja Rady Gminy Dobryszyce, która odbyła się 15 czerwca była sesją absolutoryjną. Okazało się jednak, iż radni postanowili absolutorium wójt gminy nie udzielić. Dlaczego?

Głosowanie nad absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 poprzedzone było negatywną opinią Komisji Rewizyjnej, która podnosiła wiele zarzutów. Wśród nich były nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, błędy formalne uniemożliwiające otrzymanie dofinansowania z funduszy unijnych w 2017 roku czy też nieterminowa opłata kosztów sądowych, co wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów egzekucyjnych.

Zarzuty o niegospodarność wójt gminy Małgorzata Dzwonek próbowała odpierać, składając radnym szczegółowe wyjaśnienia. Nie przekonała ich jednak, bowiem ci zagłosowali 7 głosami za nieudzieleniem absolutorium, a 6 wstrzymało się od głosu. Głosowanie było poprzedzone opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która poparła negatywną ocenę Komisji Rewizyjnej.

Więcej o:
dobryszyce gmina wójt sesja rada gminy absolutorium rio
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE