Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 – przydatne informacje

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 – przydatne informacje

Przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce generują nawet do 90% wszystkich odpadów, wśród nich znajdują się odpady 15 01 02, które znamy jako opakowania z tworzyw sztucznych. Są to kanistry, zbiorniki i inne pojemniki na płyny, szeroko stosowane w przypadku produktów, półproduktów i surowców w przemyśle. Jak przebiega utylizacja odpadów niebezpiecznych dla środowiska? Pytamy specjalistę ds. gospodarki odpadami z OdbieramyOdpady.com.

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 – klasyfikacja

Wszystkie grupy odpadów zostały opisane w katalogu odpadów za pomocą sześciocyfrowych kodów. Wśród nich znajdują się odpady 15 01 02 czyli opakowania z tworzyw sztucznych, jak kanistry, pojemniki, cysterny i zbiorniki, nierzadko o pojemności setek litrów. Część z tych odpadów wymaga specjalnego traktowania, nie mogą one znaleźć się w strumieniu odpadów komunalnych, jak podkreśla firma EKOSERWIS. W myśl zrównoważonego rozwoju prowadzi się zatem recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5.

Skąd pochodzą odpady 15 01 02 (Odbieramyodpady.com/utylizacja-i-odbior-odpadow-15-01-02)? Generuje je przede wszystkim przemysł, np. produkcja samochodów, produkcja farb, lakierów, lekarstw, kosmetyków, a także sektor spożywczy i rolniczy. Odpady 15 01 02 są objęte odzyskiem, lecz nie można tutaj mówić o procesie, jakim jest recykling odpadów niebezpiecznych. Jeśli opakowania z tworzyw sztucznych są zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi lub zawierają ich resztki, wówczas mówimy o odpadach 15 01 10*. Nie warto mylić obu grup – kosz odbioru i odzysku różni się znacząco.

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 – co możemy osiągnąć?

Aktualnie gospodarka odpadami skierowana jest na zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych, dlatego utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 również skierowane są na odzysk surowca. Po selekcji i oczyszczeniu część odpadów może zostać ponownie skierowana do cyklu produkcyjnego. Ma to obustronne korzyści – producenci zyskują łatwo dostępny i niedrogi surowiec do dalszych działań w przemyśle, a tworzywa sztuczne zamiast być składowane w ekosystemie, mają ponowne zastosowanie. Takie techniki jak recykling i przetwarzanie odpadów (metoda R5) zwiększają efektywność takich procesów i pozwalają prowadzić je w zgodzie z wysokimi standardami środowiskowymi w skali kraju i UE.

Przykładem firmy, która posiada uprawnienia do prowadzenia takich działań na terenie kraju jest EKOSERWIS (OdbieramyOdpady.com). Prowadzi ona skuteczny recykling i przetwarzanie odpadów metodami R3 i R5, przyczyniając się do częściowego zamykania obiegu tworzyw sztucznych w przemyśle. Przedsiębiorcy mogą liczyć na kompleksową obsługę w zakresie odbioru odpadów z tworzyw sztucznych, a także przygotowanie profesjonalnej, respektowanej w razie kontroli lub audytu, dokumentacji z postępowania z odpadami. Klienci uzyskują indywidualne warunki długofalowej współpracy – to korzystny układ dla przedsiębiorstw działających na terenie naszego kraju.

Utylizacja i odbiór odpadów 15 01 02 może uwzględniać także procesy odzyskiwania surowca, EKOSERWIS wyszczególnił dwie metody:

• R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)
• R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

 

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE