Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach włączyli się w akcję „Żonkile”.

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach włączyli się w akcję „Żonkile”.

„Wygrać nie mogliśmy, ale chcieliśmy iść po słonecznej stronie. Są takie piękne słowa: godność, człowieczeństwo. Tego broniliśmy” – mówił o podjętej wtedy walce Marek Edelman, jeden z przywódców powstania.

19 kwietnia 1943 r. wybucha powstanie w getcie warszawskim. Żydowscy bojownicy z ŻOB i ŻZW stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta.

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” została zainicjonowana w 2013 roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ma na celu upamiętnienie ofiar powstania w getcie warszawskim oraz wyrażenie szacunku i hołdu dla walczących w nim bohaterów.

- Udział w akcji uwrażliwiał na krzywdę ludzką, ukazywał sens i wartość niesienia pomocy potrzebującym. Służył kształtowaniu wśród uczniów postaw tolerancji i empatii – mówi szkolny koordynator akcji Łucja Przerada.

Uczniowie na zajęciach zostali zapoznani z tragiczną sytuacją Żydów walczących o przetrwanie w warszawskim getcie. Poznali okoliczności, przebieg i skutki powstania oraz motywy, którymi kierowali się bojownicy i bojowniczki biorący udział w tym heroicznym zrywie.

Powstanie w getcie warszawskim jest symbolem walki o wolność i godność każdego człowieka.

 

Więcej o:
dobryszyce akcja żonkile
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE