Trwa wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych – ponad 11 mld zł przekazane rolnikom

Trwa wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych – ponad 11 mld zł przekazane rolnikom Fot. Klaudia Gajda

ARiMR przekazuje na konta rolników zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. Do 10 listopada wykonane zostały przelewy na kwotę ponad 11 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Do 10 listopada 2022 r. w ramach zaliczek blisko 1,12 mln beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ok. 9,5 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta 755 tys. gospodarzy przelano ponad 1,6 mld zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych z PROW – 85 proc. należnych dopłat.

Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

Więcej o:
Trwa wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych – ponad 11 mld zł przekazane rolnikom
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE