Szukasz pomocy lub wsparcia? Możesz je otrzymać w PCPR w Radomsku

Szukasz pomocy lub wsparcia? Możesz je otrzymać w PCPR w Radomsku Fot. pixabay.com

Interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zobacz, jakie wsparcie otrzymasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Interwencja kryzysowa, poradnictwo specjalistyczne, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zobacz, jakie wsparcie otrzymasz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Punkt Interwencji Kryzysowej i Poradnictwo Specjalistyczne

Udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej z zakresu pracy socjalnej, pedagogicznej oraz prawnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy, znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej, osobom z niepełnosprawnością, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Interwencja Kryzysowa oraz Specjalistyczne Poradnictwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku polega na udzielaniu pomocy osobom znajdującym się w szeroko rozumianym kryzysie. Najczęściej pojawiają się w nim:

  • ofiary przemocy w rodzinie,
  • osoby mające trudności w pogodzeniu się ze stratą bliskiej osoby,
  • małżonkowie, partnerzy osób uzależnionych od hazardu bądź alkoholu.

Osoba poszukująca wsparcia w Powiatowym Centrum, Pomocy Rodzinie w Radomsku może liczyć na pomoc: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz radcy prawnego.

Wsparcie dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie w powiecie radomszczańskim

W powiecie radomszczańskim wsparcia rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową udzielają gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (MOPS/GOPS/PCPR), Policja, placówki oświatowo – wychowawcze, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykaz instytucji wspierających oraz zakres udzielanej pomocy znajdują się w załączonym informatorze.

W informatorze umieszczono również wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej i nieodpłatnych mediacji w powiecie radomszczańskim oraz wykaz i dane kontaktowe Zespołów Interdyscyplinarnych.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański pcpr radomsko wsparcie pomoc

Załączniki

informator-2022rok.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE