Sytuacja epidemiologiczna w powiecie radomszczańskim. Sanepid opublikował najnowsze dane

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie radomszczańskim. Sanepid opublikował najnowsze dane Fot. pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował aktualne informacje dotyczące koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. W komunikacie zawarte zostały m.in. informacje na temat osób objętych kwarantanną, z podziałem na poszczególne gminy.

Stan na 17.04.2020 r. godzina 11:00

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / ostatnia doba – 29 / 0
w tym liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 14 /0

2. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 28 / 5 / 0

3. Liczba osób objętych izolacją domową
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 24 / 11 / 0

4. Liczba osób objętych kwarantanną domową (na mocy decyzji PPIS w Radomsku)
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 414 / 98 /6

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 730 / 235

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie / ostatnia doba – 464 / 4 / 0

7. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba – 0 / 0

8 Liczba osób przebadanych w kierunku COVID-19 na zlecenie PPIS
w Radomsku:
Wojewódzkie Centrum Ratownictwa Medycznego – 305
Radomszczański Zespół Wyjazdowy – 420

9. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 4 / 0

10. Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną i izolacją domową na mocy decyzji PPIS w Radomsku oraz tzw. kwarantanną graniczną:
Miasto Radomsko  – 113
Gmina Radomsko – 21
Gmina Dobryszyce – 19
Gmina Gidle – 20
Gmina Gomunice – 22
Gmina Kamieńsk – 30
Gmina Kobiele Wielkie – 13
Gmina Kodrąb – 24
Gmina Lgota Wielka – 28
Gmina Ładzice – 10
Gmina Masłowice – 0
Gmina Przedbórz – 20
Gmina Wielgomłyny – 14
Gmina Żytno – 10

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec– osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus powiat radomszczański sanepid radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE