Spółka PGK w Radomsku nie przystąpiła do przetargu, bo... miała problem z elektronicznym podpisem

Spółka PGK w Radomsku nie przystąpiła do przetargu, bo... miała problem z elektronicznym podpisem

W środę, 25 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Radomsku opublikowany został komunikat o nierozstrzygnięciu przez magistrat przetargu na odbiór odpadów od mieszkańców Radomska. Do przetargu tego nie przystąpiła żadna firma. Co zaskakujące – oferty nie złożyła nawet miejska spółka, czyli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Dlaczego?

Ogłoszony w połowie lipca 2021 r. przez magistrat przetarg miał wyłonić firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od mieszkańców Radomska w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Na to zadanie samorząd zamierza przeznaczyć kwotę 9,5 mln zł brutto.

W środę, 25 sierpnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej została opublikowana informacja o treści „Członkowie komisji powołani zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska z dnia 20 lipca 2021 r., - w dniu dzisiejszym 25 sierpnia 2021 r. o godz. 11:30 nie dokonali otwarcia ofert, gdyż do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta”.

Dlaczego miejska spółka komunalna, która zarówno teraz, jak i w minionych latach odbierała odpady od radomszczan nie przystąpiła do przetargu? To pytanie przesłaliśmy do Urzędu Miasta.

- Z uzyskanych informacji od spółki PGK wynika, że przyczyną nie złożenia oferty w ogłoszonym przetargu były problemy techniczne związane z brakiem możliwości złożenia wiążącego elektronicznego podpisu kwalifikowanego – wyjaśnia Karolina Turowska z Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miasta w Radomsku.

Ogłoszony w lipcu przetarg zostanie unieważniony. Magistrat ogłosi kolejny.

- Ze względu na to, że obecna umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radomsku obowiązuje do końca bieżącego roku, przetarg powinien zostać rozstrzygnięty przed upływem terminu ważności obecnie obowiązującej umowy, czyli do końca roku – mówi Karolina Turowska.

Więcej o:
radomsko pgk radomsko odbiór odpadów przetarg przetarg na odbiór odpadów unieważniony przetarg
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE