Segreguj z kulturą

Segreguj z kulturą

Projekt „Kultura segregacji” realizowany jest wspólnie z Rekopolem Organizacją Odzysku Opakowań S.A i ma za zadanie pokazać mieszkańcom, że z pozoru proste działania przeprowadzane codziennie we własnym gospodarstwie domowym polegające na segregacji odpadów znacząco wpływają na ochronę naszej planety i pozwalają uzyskać z nich cenny surowiec do produkcji nowych wyrobów.

Prawidłowa segregacja odpadów prowadzona w każdym gospodarstwie domowym polega przede wszystkim na:

 • umieszczaniu odpadów w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach
 • osobnym gromadzeniu odpadów nadających się do recyklingu – są to przede wszystkim odpady opakowaniowe (butelki, słoiki, kartoniki, torebki foliowe itp.);
 • niemieszaniu odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami (zużyte baterie, elektroodpady, przeterminowane lekarstwa);
 • nie umieszczaniu w pojemnikach na odpady zmieszane tzw. odpadów wielkogabarytowych (nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu np. opony, meble) oraz odpadów pochodzących z remontów.

W ramach segregacji dla pojemników i worków przeznaczonych do selektywnie zebranych odpadów ustalono ich kolory. Aby lepiej zapamiętać i zrozumieć segregację poniżej opisano postępowanie w wymienionymi frakcjami odpadów.

Do niebieskiego pojemnika/ worka na papier wrzucamy:

 • opakowania z papieru lub tektury, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy

Do niebieskiego pojemnika/worka na papier nie wrzucamy:

 • papieru powlekanego folią i kalką, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych (pampersów), tapet, worków po nawozach, cemencie, wapnie, gipsie ,zabrudzonego lub tłustego papieru, artykułów i papierów higienicznych

Pamiętajmy o segregacji z kulturą, odpady z papieru i tektury wrzucajmy zgniecione.

Do zielonego pojemnika na szkło wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

Do zielonego pojemnika na szkło nie wrzucamy:

 • porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego i zbrojonego, żarówek i świetlówek, monitorów, reflektorów, szyb samochodowych

Kultura segregacji wymaga, aby opakowania szklane przed wyrzuceniem opróżnić. Nie musimy tych opakowań myć i możemy pozostawić na nich np. metalową zakrętkę i etykietę.

Do żółtego pojemnika/worka na metale i tworzywa sztuczne wrzucamy:

 • butelki PET po napojach, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, reklamówki i inne folie, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (szamponach, proszkach, płynach do mycia), kartony po mleku i napojach (opakowania wielomateriałowe), puszki po napojach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), metalowe kapsle, zakrętki słoików, pozostały drobny złom żelazny i metale kolorowe

Do żółtego pojemnika/worka na metale i tworzywa sztuczne nie wrzucamy:

 • nieopróżnionych opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach, styropianu budowlanego oraz innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Każde opakowanie z tworzywa sztucznego lub opakowanie wielomateriałowe powinno się przed wrzuceniem  opróżnić i zgnieść. Pamiętajmy o kulturze segregacji.  

Do pojemnika na odpady zmieszane koloru czarnego wrzucamy:

 • zabrudzone folie, styropian niebudowlany, papierowe zużyte ręczniki i chusteczki, papier tłusty, lakierowany i powleczony folią, lustra, porcelanę, fajans, szkło nietłukące się , żarówki zwykłe, mięso, kości, ości, pieluchy i inne artykuły higieniczne, papier termiczny (np. paragony), zanieczyszczone pakowania styropianowe (termopaki)

Do pojemnika na odpady zmieszane koloru czarnego nie wrzucamy:

 • odpadów po owocach i warzywach, skorupek jaj, fusów z kawy i herbaty, obierek

Odpady zmieszane gromadzimy w przydomowym/ osiedlowym pojemniku na tego typu odpady.

Wszystkie prawidłowo posegregowane odpady trafią do instalacji trudniącej się ich recyklingiem. Odpady zyskają nowe życie dzięki specjalnym procesom technologicznym.

Te odbierane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. trafiają do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Płoszowie, gdzie w instalacji sortowni są podczyszczane, prasowane i przygotowywane do przekazania recyklerom.

Odpady zmieszane natomiast przechodzą przez dłuższy proces technologiczny, który pozwala m.in.  wyodrębnić z nich frakcję nadającą się do ponownego przetworzenia minimalizując tym samym ilość odpadów wymagających unieszkodliwienia poprzez składowanie.

Obecnie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie realizowana jest kosztowna inwestycja, która przyniesie wymierne efekty ekologiczne dla naszego regionu.  Spółka pozyskała na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach projektu „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie”.

Planowany całkowity koszt realizacji (brutto) wynosi: 52 629 584,62  zł, z czego  23 938 635,38 zł (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, zwiększenie zdolności instalacji do odzysku surowców wtórnych, w kontekście konieczności osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku oraz redukcja ilości odpadów kierowanych do składowania. Dodatkowo projekt obejmuje rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zakup „zero-emisyjnych” środków transportu i specjalistycznego sprzętu technologicznego wykorzystywanego podczas bieżącej pracy w Zakładzie.

Ograniczajmy ilość powstających odpadów! Kupując tylko niezbędne produkty oszczędzamy czas oraz pieniądze, a także zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów. Mówiąc o segregowaniu z kulturą bądźmy świadomi swoich czynów. Nie zanieczyszczajmy naszej planety i wspólnie segregujmy mądrze.Dbajmy o dobro zarówno nasze jak i całego środowiska naturalnego. Segregując z kulturą wpływamy również na ułatwienie i przyspieszenie kosztownego procesu recyklingu odpadów.

Powyższy artykuł oraz jego publikację zrealizowano w ramach projektu "Kultura segregacji" przy współpracy Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku.

     

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE