Sanepid opublikował najnowsze dane o koronawirusie z podziałem na poszczególne gminy

Sanepid opublikował najnowsze dane o koronawirusie z podziałem na poszczególne gminy Fot. pixabay.com

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował aktualne informacje dotyczące koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. W komunikacie zawarte zostały m.in. informacje na temat osób objętych kwarantanną, z podziałem na poszczególne gminy.

Stan na 8 kwietnia 2020 r. - godz. 15.00.
Powiat radomszczański:

1. Liczba osób hospitalizowanych w związku z podejrzeniem COVID-19
łącznie / aktualne / ostatnia doba - 21 / 7 / 1

2. Liczba osób objętych izolacją domową (na mocy decyzji PPIS w Radomsku)
łącznie / aktualne / ostatnia doba - 12 / 11 / 0

3. Liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną (na mocy decyzji PPIS w Radomsku)
łącznie / aktualne / ostatnia doba - 374 / 168 / 15

4. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualne - 615 / 311

5. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualne / ostatnia doba - 461 / 233 / 0

6. Liczba osób przebadanych w kierunku COVID-19 na zlecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku:
Wojewódzkie Centrum Ratownictwa Medycznego - 267
Radomszczański Zespół Wyjazdowy - 191

7. Liczba wyników potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / ostatnia doba - 17 / 0
w tym liczba ozdrowieńców / łącznie/ ostatnia doba / 2 / 0

8. Liczba zgonów związanych z COVID-19
ogółem / ostatnia doba - 0 / 0

9. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba - 4 / 0

10. Liczba osób objętych kwarantanną – na mocy decyzji PPIS w Radomsku oraz tzw. kwarantanną graniczną z podziałem na gminy (obecnie):
Miasto Radomsko  - 187
Gmina Radomsko - 16
Gmina Dobryszyce - 23
Gmina Gidle - 50
Gmina Gomunice - 27
Gmina Kobiele Wielkie - 18
Gmina Kodrąb - 22
Gmina Lgota Wielka / 26
Gmina Ładzice - 13
Gmina Masłowice  - 7
Gmina Przedbórz - 35
Gmina Wielgomłyny - 21
Gmina Żytno - 29
Gmina Kamieńsk - 18

SŁOWNIK POJĘĆ
kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Więcej o:
koronawirus koronawirus powiat radomszczański sanepid radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE