Rynek pracy w powiecie radomszczańskim. Mimo pandemii 2020 roku był dobrym rokiem

Miniony rok z powodu pandemii koronawirusa był rokiem trudnym dla przedsiębiorców. Wielu z nich musiało zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą. Mimo to, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku nie odnotował znacznego wzrostu bezrobocia.

Bezrobocie w końcu 2020 roku wyniosło w powiecie radomszczańskim 5,5 procent i było wyższe niż przed rokiem o 0,2 punktu procentowego. W liczbach bezwzględnych z 2300 osób bezrobotnych przed rokiem odnotowano wzrost do 2500 osób.

- Przedstawione powyżej dane świadczą o odwróceniu trendu spadkowego poziomu bezrobocia, który trwał nieprzerwanie od 2013 roku. O pracę jest trudniej ale nie można mówić o załamani rynku pracy – mówi Marta Michalczyk z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku podpisał 7,5 tysiąca umów na dotację z przedsiębiorcami, którzy zwrócili się o pomoc.

- Wypłaciliśmy 49 mln zł. wsparcia. To pomogło wielu firmom przetrwać najtrudniejsze chwile i ograniczyło negatywne skutki pandemii na rynek pracy. Oczywiście poza środkami wypłacanymi w ramach Tarczy Antykryzysowej, realizowaliśmy, na ile było to możliwe ustawowe działania Urzędu. Organizowane były staże, prace interwencyjne, udzielane były dotacje. Przy wsparciu PUP w tak trudnym roku otworzyło się 137 nowych firm – zauważa Marta Michalczyk.

Sprawdziliśmy, ile nowych firm powstało w Radomsku w 2020 roku. Z danych, którymi dysponuje Spraw Obywatelskich – ewidencja działalności gospodarczej Urzędu Miasta, obecnie w mieście zarejestrowanych jest 4316 firm. W roku 2019 zarejestrowano 251 nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczych. W roku 2020 było wpisów 278. Zamkniętych zostało 146 firm. W roku 2019 wykreślonych zostało 168 działalności gospodarczych.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański pup radomsko stan bezrobocia podsumowanie koronawirus rynek pracy stan bezrobocia
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE