Ruszyły konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Ruszyły konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040 Fot. Łódzki Urząd Wojewódzki

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pt. „Strategia Demograficzna 2040" z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej Barbary Sochy a także Przewodniczącej Rady Rodziny Doroty Bojemskiej oraz wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka.

Program „Strategia Demograficzna 2040” zakłada wyjście z niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Rząd planuje osiągnąć ten cel poprzez wieloobszarowe działania likwidujące bariery, które zniechęcają Polaków do realizowania ich aspiracji w zakresie rodziny. Wśród priorytetowych kierunków interwencji są programy z Polskiego Ładu oraz nowe inicjatywy wspierające elastyczność i stabilność pracy oraz poprawę jakości ochrony zdrowia. Dokument powstał na podstawie wielomiesięcznej analizy badań i ponad 650 źródeł naukowych z Polski i zagranicy. Szczególny nacisk położono na znoszenie barier i tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju rodzin jako miejsca przychodzenia na świat nowych członków społeczności i ich podstawowej socjalizacji.

W pracach nad strategią wzięli udział przedstawiciele wielu środowisk: resortów, samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych i ośrodków badawczych. Przygotowanie dokumentu poprzedziły konsultacje m. in. z przedstawicielami organizacji kobiecych, rodzinnych, pracodawców i środowisk naukowych oraz analiza badań mających określić warunki do poprawy kondycji demograficznej Polski.

Informacja: Łódzki Urząd Wojewódzki

Więcej o:
strategia demograficzna polska łódzki Urząd Wojewódzki strategia demograficzna konsultacje łódzki urząd wojewódzki

Załączniki

projekt-strategii-demograficznej-2040.pdf

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE