Ruszyły konsultacje dotyczące programu ochrony środowiska w województwie

Ruszyły konsultacje dotyczące programu ochrony środowiska w województwie Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

Dziś (18 lutego 2021 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Mieszkańcy województwa będą mogli wyrazić uwagi i zgłosić propozycje działań pozwalających ograniczyć emisję szkodliwych substancji, które zanieczyszczają wodę, powietrze i ziemię w Łódzkiem. Program pozwoli poprawić stan środowiska naszego regionu oraz zaplanować racjonalne i optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Proekologiczne działania ujęte w programie zostały zaplanowane na podstawie analizy stanu środowiska w województwie łódzkim.

Program posłuży także realizacji w naszym województwie celów przyjętych na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki ekologicznej państwa 2030.

Projekt dokumentu został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (www.lodzkie.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia/komunikaty.

Z treścią dokumentu można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (nr tel. 42 663 34 96 42 663 34 95).

Uwagi i wnioski do projektu można składać:

- w formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Środowiska, al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

- ustnie w siedzibie UMWŁ

- poprzez platformę ePUAP - na adres skrytki /umwl/skrytka

- na adres poczty elektronicznej wos@lodzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

(info: Urząd Marszałkowski w Łodzi)

Więcej o:
województwo łódzkie urząd marszałkowski łódź konsultacje ochrona środowiska
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE