Rusza nabór wniosków o staże dla osób bezrobotnych

Rusza nabór wniosków o staże dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 25 do 29 marca 2024 r.

Planowane staże realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja zawodowaosób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, Priorytet FELD.07 „Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”, Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa – PUP.

W ogłoszonym naborze do odbycia stażu będą kierowane tylko osoby bezrobotne po 30 roku życia, w pierwszej kolejności znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:
- kobiety,
- osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w programie, określa jakie formalności powinny zostać dopełnione: ustala czy określony został Indywidualny Plan Działania i czy wnioskowane wsparcie z niego wynika, uzupełnia dokumenty związane z przystąpieniem do projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek na druku określonym przez Urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu – pokój nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu są zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko wnioski staże nabór wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE