Radomsko, Łódzkie 13.5o środa, 17 Lipca 2019
ważne informacje
  • 16:07 Kolejne utrudnienia w ruchu w Radomsku. Ruszyła przebudowa ul. Jagiellońskiej czytaj dalej
  • 17:07 Mniej miejsc parkingowych przy poczcie w Radomsku czytaj dalej

Rozpoczęto szacowanie strat po powodzi w powiecie

Miasto

Zamknięte dwie drogi powiatowe oraz most na pilicy w Krzętowie, wyłączony dopływ energii elektrycznej do Jankowic, zamknięty Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny w... ››

Rozpoczęto szacowanie strat po powodzi w powiecie radomszczańskimZamknięte dwie drogi powiatowe oraz most na pilicy w Krzętowie, wyłączony dopływ energii elektrycznej do Jankowic, zamknięty Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Szczepocicach to tylko  niektóre ze skutków tegorocznej powodzi która nie ominęła naszego powiatu.

 

Ze wstępnych oględzin wiemy, że w powiecie radomszczańskim pod wodą znalazło się blisko 17,5 tysiąca hektarów, z czego 7,5 tysiąca to użytki rolne. Z danych zgromadzonych przez Starostwo Powiatowe w Radomsku wynika, że przez powódź zostało poszkodowanych 1741 osób, z czego 41 musiano  ewakuować z zalanych domów. Gminy rozpoczęły już liczenie strat, które w całym powiecie mogą wynieść ponad 23 miliony zł.

 

Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w gminach:  Żytno, Radomsko, Gidle oraz Wielgomłyny. Woda wyrządziła również szkody w gminach Ładzice, Przedbórz oraz w mieście Radomsku. Najgorsza sytuacja panowała w gminie Radomsko – ze Szczepocic i Bobrów ewakuowano około 30 osób.

 

Warta według wodowskazu umieszczonego w Bobrach w najgorszym momencie przekroczyła stan alarmowy o blisko metr, a Pilica w Przedborzu o około 80 cm. Aktualnie stan wód na tych rzekach spada, lecz mimo to podtopionych jest kilkanaście gospodarstw w gminie Żytno, natomiast w Pukarzowie od świata odcięte są dwie rodziny, do których żywność oraz woda dostarczane są pomocą łodzi.

 

Z uwagi na duży przepływ oczyszczalnia ścieków w Gidlach nie przyjmuje ścieków dowożonych wozem asenizacyjnym. Wysoki poziom wód gruntowych spowodował zalanie wielu studni kopanych na terenach objętych powodzią, dlatego Urząd Gminy Gidle prosi mieszkańców o niespożywanie wody z własnych studni przydomowych. Istnieje niebezpieczeństwo skażenia wód podskórnych i przedostania się do studni. W wodę pitną należy zaopatrywać się z wodociągów gminnych we wskazanych punktach: zdrój na rynku w Gidlach i hydrant przy Remizie OSP w Ciężkowicach. Do miejscowości: Bobrowa, Kotfin i Włynice woda dostarczana jest w zbiornikach.

 

Każdy samorząd walczący z żywiołem w województwie łódzkim może otrzymać do 100 tys. złotych po złożeniu odpowiedniego wniosku. Pieniądze te przeznaczone są nas finansowanie najważniejszych wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej.

 

Z kolei każda rodzina lub samotna osoba poszkodowana przez powódź otrzyma bezzwłocznie do 6  tysięcy złotych zasiłku, który przeznaczony jest na pokrycie kosztów żywności, leków, odzieży, opału i innych niezbędnych do przeżycia produktów. Szkody powodziowe mieszkańcy powinni zgłaszać w trybie pilnym do sołtysów we wsiach, które zostały dotknięte powodzią.

 

Ponadto każdy właściciel domu może otrzymać do 20 tysięcy złotych bez wizyty rzeczoznawcy lub do 100 tysięcy złotych (po orzeczeniu przez rzeczoznawcę) przeznaczonych na przywrócenie domu do stanu używalności. Na ten cel w budżecie państwa zostały zabezpieczone 2 miliardy złotych.

 

Wszyscy, którzy chcieliby udzielić jakiejkolwiek pomocy poszkodowanym proszeni są o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

komentarze