Rozmawiali o oświacie i Strategii Rozwoju Powiatu

Rozmawiali o oświacie i Strategii Rozwoju Powiatu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni z Komisji Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Radomszczańskiego analizowali przygotowaną przez Wydział Edukacji informację na temat inwestycji, remontów oraz stanu infrastruktury w placówkach oświatowych podległych Powiatowi.

Wykonane w ostatnich miesiącach w szkołach i placówkach edukacyjnych inwestycje kosztowały ponad 662 tys. zł, w tym: 652 468 zł - modernizacja instalacji grzewczej i wodnokanalizacyjnej w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku, 9 840 zł - modernizacja daszku nad wejściem do szkoły wraz z dociepleniem w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku). Ponad 54 tys. zł wydano na remonty (z czego ponad 50 tys. zł - z budżetu powiatu, a ponad 4 tys. zł - środki finansowe pochodzące z rad rodziców).

W maju podczas prowadzonych przeglądów dokonana została kompleksowa ocena stanu technicznej sprawności (m.in. instalacji, przewodów kominowych i in.), sporządzono też spis remontów, które należy przeprowadzić w najbliższych latach.

Przedmiotem obrad były także prace nad przygotowaniem strategii rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Obecny stan prawny budzi jednak wątpliwości co do formalnego kształtu nowego dokumentu strategicznego. Przepisy wprowadzone ustawą „o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw”, które weszły w życie jesienią ubiegłego roku pomijają bowiem strategie tworzone dla powiatów i wprowadzają wiele zmian w obszarze planowania strategicznego.

W celu wyjaśnienia sytuacji powiatów Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu prowadzi rozmowy ze Związkiem Powiatów Polskich, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Do tej pory nie ma jasnego stanowiska co do wyboru najbardziej zasadnego rodzaju dokumentu strategicznego dla powiatu. Nie ma jednak wątpliwości, że biorąc pod uwagę obowiązujące uwarunkowania formalno - prawne potrzebny jest dokument wyznaczający kierunki rozwoju oraz umożliwiający pozyskanie zewnętrznych funduszy krajowych i unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027.

Zarówno Związek Powiatów Polskich, jak i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zarekomendowały opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego (np. dla powiatu i kilku gmin) jako dokumentu uniwersalnego i przydatnego w procesie pozyskiwania funduszy z UE. Dokument ten jest ponadto umocowany w systemie zarządzania rozwojem oraz szczegółowo opisany w ustawie o samorządzie gminnym. Kluczowe będą jednak ustalenia strony Polskiej z Komisją Europejską, a negocjacje umowy partnerstwa jeszcze trwają.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański komisja rozwoju oświata strategia rozwoju powiatu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE