Rozmawiali o finansach powiatu

Rozmawiali o finansach powiatu Fot. screen

We wtorek, 28 grudnia w trybie zdalnym zebrała się Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego. Główne tematy obrad to zmiany w budżecie powiatu na rok 2021 oraz zmiany w projekcie budżetu powiatu na 2022 rok.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2021-2029. Dotyczą one m.in.:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 48.040 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w I LO w Radomsku;

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.180 zł w związku z pozyskaniem dotacji w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID na prowadzenie miejsca kwarantanny zbiorowej;

- przesunięcia w planie wydatków kwoty 70.000 zł z rezerwy na pokrycie zwiększonych kosztów zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Radomsko.

Budżet 2021 r. po zmianach wynosi:

- dochody - 133.750.561 zł,

- wydatki - 141.764.97936 zł,

- deficyt - 8.014.418 zł,

- spłaty kredytów - 2.050.000 zł,

- nadwyżka budżetowa 4.074.774 zł,

- wolne środki - 3.989.643 zł,

- spłaty pożyczek - 2.000.000 zł.

Zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2022-2029 (wraz ze zmianami), a także projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. Budżet uzupełniony został o kwotę 500 000 zł na przebudowę ul. Szkolnej w Borzykowej, 255.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na modernizację łazienek w SOSW w Radomsku oraz dodatkową kwotę 2.710 zł na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 3923E w Zapolicach.

Kształt budżetu powiatu na rok 2022:

- dochody - 125.999.093 zł,

- wydatki - 124.949.093 zł,

- nadwyżka - 1.050.000 zł,

- spłaty kredytów - 2.050.000 zł,

- spłaty pożyczek - 1.000.000 zł.

Radni zaakceptowali również projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko budżet powiatu
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE