Remonty powiatowych dróg na razie tylko doraźne

Remonty powiatowych dróg na razie tylko doraźne

Choć ominęły nas wielkie mrozy, tegoroczna zima znacznie pogorszyła stan techniczny powiatowych dróg. Niestety, ze względów technologicznych pozimowe remonty dróg będą mogły rozpocząć się dopiero, gdy temperatura w nocy przestanie spadać poniżej zera. Masa bitumiczna, którą na przełomie stycznia i lutego przez kilka dni łatane były ubytki na ul. Sikorskiego w Radomsku, wykruszyła się już po tygodniu.

Remonty cząstkowe dróg powiatowych prowadzone są obecnie tylko doraźnie w miejscach zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu kołowego, m.in. w miejscach zgłoszeń szkód. Obecna aura (ujemna temperatura w nocy, dodatnia w dzień) sprzyja dewastacji nawierzchni. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace prowadzone są przy zastosowaniu tzw. metody ,,na zimno” (jedynej metody możliwej przy stosowaniu w warunkach zimowych), a wytrzymałość naprawionej nawierzchni może być krótka.

W tym tygodniu pracownicy Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Radomsku rozpoczęli lustrowanie dróg pod kontem planowanych remontów oraz aktualizacji oceny stanu technicznego.

Właściwe remonty pozimowe będą mogły się rozpocząć, gdy pozwoli na to pogoda (przypuszczalnie – marzec). W budżecie powiatu na ten cel zarezerwowane zostało 1,6 mln złotych.

Wyremontowanie pozimowych zniszczeń na drogach powiatowych potrwa około 2 - 2,5 miesiąca.

- Tegoroczna zima największych zniszczeń dokonała m.in. na drodze nr 3509E Blok Dobryszyce – Kietlin, a zwłaszcza na jej odcinku przebiegającym na terenie Radomska (ul. Sikorskiego, ok. 3,1 km). Odcinek drogi między Okrajszowem, a Kietlinem (długość ok. 1100 m) jest już w tak złym stanie, że wymaga gruntownej przebudowy, zarówno konstrukcji, jak i nawierzchni. Koszt tego zadania wyniesie ok. 3,5 mln zł. Modernizacja tej drogi, na odcinku przebiegającym prze Okrajszów była dotąd niezasadna z uwagi na budowę kanalizacji sanitarnej, planowaną przez Gminę Radomsko. (odc. 650 m). Dwukilometrowy odcinek od ronda na DK 91 (Blok Dobryszyce) do skrzyżowania w Okrajszowie wymaga remontu nawierzchni (koszt ponad 1 mln zł) – mówi Aleksander Broszkowski, naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Czytaj też: Radomszczanin wyręcza drogowców. Łata dziury i zbiera pieniądze na asfalt

Koszt całości prac, od Kietlina do ronda, szacowany jest na 4,5 – 5 mln zł. Inwestycja przeprowadzona zostanie pod warunkiem pozyskania przez powiat funduszy zewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach II naboru do programu Polski Ład zostanie złożony w najbliższych dniach.

- Warto podkreślić, że ze względu na zły stan ul. Sikorskiego pod koniec stycznia zapadła decyzja o przeprowadzeniu doraźnych napraw nawierzchni w miejscach, gdzie zgłoszone były szkody. Przez kilka dni wypełniane były ubytki masą mineralno-bitumiczną. Niestety, naprawy okazały się nieskuteczne, a wypełnienie wykruszyło się po kilku dniach – wyjaśnia Aleksander Broszkowski.

W tej sytuacji zapadła decyzja o wstrzymaniu doraźnych napraw do czasu ustabilizowania się warunków pogodowych. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia pojazdów droga zostanie dodatkowo oznakowana.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko drogi powiatowe remonty dróg
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE