Ratownicy WOPR będą pracować na kąpielisku w Zakrzówku Szlacheckim

Ratownicy WOPR będą pracować na kąpielisku w Zakrzówku Szlacheckim Fot. UG Ładzice

Od 11 lipca 2020 r. można już korzystać z kąpieliska w Zakrzówku Szlacheckim. Jak poinformował Urząd Gminy w Ładzicach, nad bezpieczeństwem pływających osób czuwać będą ratownicy z Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w Radomsku.

WOPR w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika wodnego w miejscu wyznaczonym do kąpieli", otrzyma dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 8 tys. złotych.

W związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2 w Polsce obowiązują szczególne zalecenia:

• Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska/ miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
• Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
• Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
• Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
• Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
• Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
• Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
• Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Więcej o:
kąpielisko zakrzówek szlachecki wopr radomsko ratownicy wopr
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE