Radni w powiecie przyjęli zmiany dotyczące budżetu

Radni w powiecie przyjęli zmiany dotyczące budżetu Fot. Powiat Radomszczański/zrzut ekranu

Podczas zdalnej sesji rady powiatu radomszczańskiego bez większej dyskusji przyjęto zmiany w tegorocznym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budżet po zmianach kształtuje się następująco dochody - 123 477 464 zł, wydatki - 127 576 625 zł, deficyt - 4 099 161 zł. Najważniejsze ze zmian to przesunięcie w planie wydatków kwoty ponad 400 tys. zł oraz dodatkowo - zwiększenie planu wydatków o 520 tys. zł na zabezpieczenie środków na specjalną organizację nauki. W budżecie zaplanowano też zmniejszenie planu dochodów o ponad 860 tys. zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na ten rok.

Kolejną ze zmian było zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 tys. zł na zaadaptowanie budynku mieszkalnego w Strzałkowie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, pieniądze na ten cel pochodzą z wolnych środków za rok 2020.

- Ta kwota obejmuje przygotowanie dokumentacji i prac związanych z wykonaniem zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby placówki opiekuńczo -wychowawczej wraz z jego rozbudową. Zaś ta rozbudowa będzie polegała na wykonaniu dodatkowej klatki schodowej na zewnątrz budynku dla potrzeb ewakuacji. Czyli najprościej mówiąc dostosowując do przepisów przeciwpożarowcych. Jest to najprostsze i najtańsze rozwiązanie, które będzie najbardziej racjonalne, dzięki czemu też nie trzeba będzie wykonywać innych przeróbek wewnątrz obiektu – tłumaczy Ewa Gajzler, członek zarządu powiatu.

Fabian Zagórowicz, członek zarządu powiatu radomszczańskiego w odpowiedzi na pytanie radnego Szymona Zyberynga zapowiedział, że placówka w Strzałkowie może rozpocząć działanie z końcem sierpnia lub początkiem września.

- Musimy załatwić wszystkie obowiązuje nas procedury, czyli przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania, podpisanie umowy i oczywiście same prace budowlane – komentował Fabian Zagórowicz.

W zmianach budżetowych znalazły się także : zwiększenie planu dochodów i wydatków o 35 tys. zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Lgota Wielka na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej na odc. Wola Blakowa, Krępa, Kolonia Krępa. W planie wydatków ujęto także kwotę 140 tys. zł na przebudowę budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach uwzględniającą usunięcie azbestowego pokrycia dachowego.

Więcej o:
rada powiatu radomszczańskiego sesja powiat radomszczański zmiany budżetowe 24 03 2021 24 marca sesja powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE