Radni rozpatrzyli skargę mieszkańca, który narzeka na chwasty i śmieci

Radni rozpatrzyli skargę mieszkańca, który narzeka na chwasty i śmieci Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Podczas poniedziałkowego (8 listopada) posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radni analizowali pismo mieszkańca Radomska, w którym skarży się on na, jego zdaniem, niewłaściwy sposób dbania o porządek w pasie drogowym drogi powiatowej przebiegającej przed jego posesją (wysokie chwasty i zalegające śmieci).

Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Aleksander Broszkowski, Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami, informując, że utrzymaniem czystości oraz wykaszaniem terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Radomska zajmują się fizyczni pracownicy zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Prace te wykonywane są według określonej i wcześniej ustalonej kolejności, począwszy od tych miejsc, które w sposób bezpośredni mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (skrzyżowania, części poboczy przylegające do krawędzi jezdni). Pozostałe tereny zielone wykaszane są w ostatniej kolejności, co czasem może powodować dłuższy czas oczekiwania na ich realizację. Równocześnie zarządca dróg powiatowych nie posiada możliwości technicznych ani podstawy prawnej do interweniowania w sprawie zaśmiecania pasa drogowego przez „osoby trzecie”.

Sprzątanie pasów drogowych dróg powiatowych ze śmieci odbywa się w sposób doraźny w ramach dostępnych możliwości technicznych (powyższe zadania realizuje tylko 4 pracowników fizycznych).

Po otrzymaniu tych wyjaśnień radni uznali skargę za bezzasadną.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański komisja skarg rada powiatu radomszczańskiego skarga mieszkańca chwasty
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE