Radni rozmawiali o powiatowej oświacie

Radni rozmawiali o powiatowej oświacie Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

O organizacji roku szkolnego w dobie pandemii, remontach i zbyt niskiej subwencji na finansowanie oświaty mówiono podczas Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała w środę 16 września.

W nowym roku do szkół prowadzonych przez powiat uczęszcza ponad 4.300 uczniów, w tym 921 pierwszoklasistów (w 32 klasach pierwszych). Nie ma wątpliwości, że ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2020/2021 zdecydowanie będzie różnił się od poprzednich. We wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych, dla których Powiat Radomszczański jest organem prowadzącym, wdrożone zostały procedury mające na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem wśród uczniów, nauczycieli i pracowników. Obowiązują liczne środki ostrożności, opracowano także kompleksowy plan dotyczący zasad higieny i powszechnego dostępu do środków dezynfekcji.

Mówiono także o modernizacji powiatowej bazy edukacyjnej. Największa inwestycja (koszt 322.990 zł) to przeprowadzona podczas wakacji modernizacja instalacji grzewczej i wodnokanalizacyjnej w budynku szkolnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku. Wakacyjne remonty w szkołach kosztowały 216.550 zł (w tym: 193.820 zł - budżet Powiatu, 15.000 zł - z rad rodziców, 1.700 zł - od sponsorów, 6.030 zł - z dofinansowania na ochronę środowiska i gospodarkę wodną).

W minionym roku szkolnym, w wyniku przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało 26 nauczycieli (21 - dyplomowanego, 5 – mianowanego). Od 1 września 2020 r. wnioski o urlop dla poratowania zdrowia złożyło 10 nauczycieli.

Radni analizowali także dane dotyczące realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Na działalność bieżącą szkół i placówek edukacyjnych w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 25 104 065,83 zł (59,26 % budżetu szkół/placówek, w tym: 22 018 825 zł na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niebędących nauczycielami. Z przedstawionych danych wynika, że niemożliwe będzie zrealizowanie niezbędnych wydatków oświatowych przewidzianych na 2020 rok ze środków finansowych pochodzących z oświatowej subwencji przyznanej przez rząd dla Powiatu Radomszczańskiego.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komisja oświaty
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE