Radni przyjęli zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego

Radni przyjęli zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego

Zmiany w budżecie Powiatu Radomszczańskiego oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej to główne tematy obrad sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego, jakimi zajęli się radni podczas czwartkowego (26 sierpnia) posiedzenia.

Wśród przyjętych przez radnych zmian znalazły się m.in.:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z otrzymaniem środków z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;

- przesunięcie w ramach planu wydatków kwoty 10.800 zł na zakup e-usługi ,,elektronicznych narad koordynacyjnych” (dla Wydziału Geodezji);

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000 zł na zadanie ,,Likwidacja barier architektonicznych w obrębie wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku”;

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 69.000 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na zabezpieczenie DPS w Radomsku i w Radziechowicach;

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 360.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania ,,Modernizacja szatni w II LO w Radomsku” z uwagi na znaczne przekroczenia cenowe po przeprowadzonych procedurach przetargowych;

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach drogowych (przebudowa przejść: ul. Szkolna, Kobiele Wlk., ul. Leśna, Kodrąb, ul. Szkolna, Lgota Wlk., we wsi Wąglin i Zapolice) oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 831.200 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach wcześniejszego naboru na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych;

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w ramach zadania „Przebudowa ul. Kościowa w Radomsku” - nadzór inwestorski zostanie uregulowany w 2022 roku po zakończeniu zadania.

Po zmianach dochody budżetu wynoszą: 127.871.616 zł, wydatki: 132.558.377 zł. Deficyt: 4.686.761 zł. Spłaty kredytów: 2.050.000 zł. Nadwyżka budżetowa 4.074.774 zł. Wolne środki: 2.661.986 zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego sesja zmiany w budżecie inwestycje
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE