Radni powiatowi dostaną wyższe diety

Radni powiatowi dostaną wyższe diety Fot. Sebastian Nems

Radni powiatu radomszczańskiego zaaprobowali projekt uchwały w sprawie wzrostu diet. Przewodniczący Rady Powiatu ma otrzymywać ponad 3.650 zł miesięcznie.

Zgodnie z projektem uchwały Przewodniczący Rady Powiatu ma otrzymywać dietę w wysokości 3.650,42 zł, zastępca Przewodniczącego Rady: 3.220,96 zł, przewodniczący Komisji: 3.006,23 zł, szeregowy radny: 2.576,77 zł. Co ważne, ten wzrost ma nastąpić z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. 

Porównanie:
Przewodniczący Rady Powiatu: 2.281,51 zł, zwiększenie na 3.650,42 zł
Z-ca Przewodniczącego Rady Powiatu: 1.896,79 zł zwiększenie na 3.220,96 zł
Przewodniczący Komisji: 1.682,05 zł zwiększenie na 3.006,23 zł.
Radny: 1.431,54 zł zwiększenie na 2.576,77 zł.

Rada Powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych wzięła pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

- Mamy protesty pielęgniarek, mamy protesty nauczycieli, mamy protesty wielu grup społecznych, które dopominają się podwyżek (…) inflacja może niedługo będzie na poziomie 10 procent. Czy ta podwyżka przez mieszkańców, przez pracowników starostwa, nie zostanie odebrana jako arogancja władzy. Uważam, że to nie czas na takie podwyżki – mówił Marek Rząsowski, radny Rady Powiatu Radomszczańskiego, KO.

Podczas głosowania obecnych było 20 radnych. Za było 17 osób, 2 przeciw (Jacek Zacharewicz i Marek Rząsowski), a 1 (Urszula Półrola) wstrzymała się od głosu.

Planowane podwyżki uposażenia Starosty Radomszczańskiego oraz radnych są obligatoryjne, wynikają z przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o ,,zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw”. To efekt potrzeby dokonania urealnienia wysokości świadczeń przysługującym Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lub wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego. Propozycja zmian wynikła z faktu, że zasady wynagradzania tych osób nie ulegały zmianie od lat, natomiast w ostatnich latach nastąpił wzrost nominalnego wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i w handlu, jak również znacząco wzrosła płaca minimalna.

Więcej o:
diety radnych powiat radomszczański podwyżka diet radnych powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE