Radni odrzucili skargę w sprawie planu zagospodarowania fragmentu Radomska

Radni odrzucili skargę w sprawie planu zagospodarowania fragmentu Radomska Fot. screen

We wtorek, 18 stycznia w trybie zdalnym obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Radomszczańskiego. Komisja analizowała skargę na działanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego oraz wniosek o zmianę projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska.

Oba punkty obrad związane są z prowadzonym przez Urząd Miasta postępowaniem planistycznym w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, terenu Metalurgii. W ramach tego zaplanowano wytyczenie nowej drogi i skrzyżowania w ciągu ul. Kościuszki. Zarząd Powiatu w październiku 2021 r. uzgodnił pozytywnie projekt planu miejscowego zawierający plan budowy nowej drogi i skrzyżowania w ciągu ul. Kościuszki (droga powiatowa).

Autorzy skargi i wniosku (właściciele działek w rejonie planowanego skrzyżowania) kwestionują możliwość tworzenia tej drogi i skrzyżowania oraz domagają się m.in. złożenia przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do Urzędu Miasta w Radomsku wniosku o zmianę projektu planu zagospodarowania przestrzennego tego fragmentu miasta Radomska.

Radni uznali skargę oraz wniosek za bezzasadne. Jak podkreślają, postępowanie związane ze sporządzaniem projektu studium bądź planu miejscowego nie jest postępowaniem administracyjnym, lecz postępowaniem prawotwórczym uchwałodawczym, do którego nie stosuje się kpa. Żadna z komisji Rady Powiatu nie ma kompetencji do wnioskowania do Prezydenta Miasta o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański plan zagospodarowania skarga
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE