Radni dyskutowali o funkcjonowaniu DPS-ów w dobie pandemii

Radni dyskutowali o funkcjonowaniu DPS-ów w dobie pandemii Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Radziechowicach oraz Radomsku, a w szczególności działania podejmowane w DPS w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, były przedmiotem analiz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się zdalnie we wtorek 20 kwietnia.

DPS w Radomsku

W Domu Pomocy Społecznej w Radomsku w minionym roku przebywały 73 osoby (na 60 miejsc statutowych). Średni wiek mieszkańców to 77 lat. Placówka zatrudnia 39 pracowników, w tym 24 osoby bezpośrednio zajmujące się mieszkańcami. Rok 2020 był dla podopiecznych i personelu trudny, pełen niecodziennych sytuacji i wyzwań. Wszystkie działania były ukierunkowane na zachowanie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia zarówno mieszkańców, jak i pracowników placówki. Mimo to w ostatnich dniach 2020 roku pojawiło się w DPS ognisko koronawirusa.

W czasie pandemii, w celu zabezpieczenia mieszkańców i pracowników przed COVID-19 wprowadzono rotacyjny system pracy wraz z koszarowaniem (dwa miesiące: kwiecień i maj 2020 r.). Przez dalszą część roku, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi i rekomendacjami, obowiązywał reżim sanitarny. Utrzymywany był zakaz odwiedzin mieszkańców przy jednoczesnej możliwości kontaktu z bliskimi przez telefon lub skype (w okresie letnim odwiedziny odbywały się na zewnątrz budynku - raz w tygodniu). Obowiązywał zakaz opuszczania placówki przez mieszkańców (w zależności od potrzeb prowadzono zakupy dla podopiecznych). Mieszkańcy mają możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych z lekarzem POZ, psychologiem i księdzem (w wyjątkowych sytuacjach wizyta na terenie placówki). W razie potrzeby podopieczni ze skierowaniem od lekarza POZ dowożeni byli samochodem służbowym na wizyty specjalistyczne w szpitalu.

Na bieżąco monitorowany był stan zdrowia mieszkańców i pracowników, kilkukrotnie przeprowadzano testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Codziennie u pracowników i mieszkańców mierzono temperaturę ciała oraz saturację. Na bieżąco prowadzono dezynfekcję powierzchni dotykowych i pomieszczeń. Kwarantanna obowiązywała mieszkańców powracających z pobytu w szpitalu oraz nowoprzyjętych przy jednoczesnym wyznaczeniu pracowników do opieki nad tymi osobami.

DPS w Radziechowicach

Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach przeznaczony jest dla 136 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn. W jednostce zatrudnionych jest 33 pracowników na podstawie umowy o pracę i 4 osoby na podstawie umowy zlecenia, w skład Zespołu Terapeutyczno - Opiekuńczego wchodzi 65 osób, administracja i obsługa to 18 osób.

Miniony rok także dla tej placówki, z uwagi na sytuację epidemiczną, był czasem bardzo trudnym. DPS stosował się do wprowadzonych przepisów, rekomendacji oraz obostrzeń.

- Wszystkie podejmowane decyzje i działania podyktowane były troską i zapewnieniem bezpieczeństwa podopiecznym naszego Domu. Dzięki ogromnemu zrozumieniu mieszkańców i ich rodzin oraz wzmożonemu wysiłkowi personelu w DPS nic odnotowano zachorowań na COVID-19 wśród podopiecznych - raportowała Aneta Mazik, dyrektor DPS w Radziechowicach.

- Gratuluję. Widać, że te wszystkie działania, obostrzenia i rygory sanitarny przyniosły efekt. W placówce nie było ani jednego zachorowania na COVID-19 - skwitował Włodzimierz Nicpan, przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Radni (przy trzech głosach wstrzymujących się) zaopiniowali sprawozdanie Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok w działach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komisja zdrowia dps koronawirus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE