Rada Miejska w Radomsku pracuje wciąż w niepełnym składzie. Sesja ponownie przerwana

Rada Miejska w Radomsku pracuje wciąż w niepełnym składzie. Sesja ponownie przerwana Fot. UM Radomsko

Rada Miejska w Radomsku pracuje nadal w niepełnym składzie. Wciąż ślubowania nie złożył Michał Spólnicki, który ma zająć w Radzie miejsce Łukasza Więcka.

Łukasz Więcek uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Radomsku z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Nie złożył jednak ślubowania, ponieważ został wybrany na stanowisko starosty powiatu radomszczańskiego. W składzie Rady Miejskiej powstał zatem wakat, który ma uzupełnić Michał Spólnicki.

17 maja 2024 r. podczas drugiej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji, radni podjęli uchwałę o wygaszeniu mandatu Łukasza Więcka. Formalnie dokonał tego Komisarz Wyborczy.

Komisarz Wyborczy zawiadomił również Michała Spólnickiego i poinformował go o możliwości uzyskania mandatu radnego.

- Komisarz wyborczy w dniu wczorajszym (28 maja 2024 r. – dop. aut.) pisemnie zawiadomił następną osobę z tej samej listy – KKW Koalicja Obywatelska, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności, o pierwszeństwie do obsadzenia mandatu - p. Michała Jacka Spólnickiego. Kandydat, któremu przysługuje pierwszeństwo do obsadzenia mandatu, może zrzec się pierwszeństwa na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie o zrzeczeniu się pierwszeństwa powinno być zgłoszone komisarzowi wyborczemu na piśmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie. Dopiero po upływie tego terminu (nawet jeżeli kandydat wcześniej potwierdzi chęć objęcia mandatu), komisarz wyborczy może wydać postanowienie o jego wstąpieniu w skład rady – poinformował portal Radomsko24 Szymon Kopka, dyrektor piotrkowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zatem, podczas środowej (29 maja) sesji, Michał Spólnicki nie mógł jeszcze złożyć ślubowania. Rada Miejska pracuje w niepełnym, 20-osobowym składzie.

I to jest powodem kolejnego przerwania drugiego posiedzenia Rady. Pierwszy raz posiedzenie przerwano 17 maja, kolejny raz – 29 maja.

- Musimy wybrać składy stałych komisji Rady Miejskiej. Chcę, aby podczas głosowania obecni byli wszyscy radni, aby mogli zgłaszać swoje kandydatury – podkreśla Rafał Dębski, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku.

Tym razem sesja została przerwana do 6 czerwca 2024 r.

Więcej o:
radomsko rada miejska radomsko przerwana sesja nowy radny
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE