PUP w Radomsku: są dodatkowe środki na kształcenie ustawiczne

PUP w Radomsku: są dodatkowe środki na kształcenie ustawiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2021. Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał po to, by wspierać pracodawców i ich pracowników w dostosowywaniu kompetencji i kwalifikacji do stale zmieniającego się rynku. Celem funkcjonowania KFS jest kształcenie ustawiczne pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, ale również samych przedsiębiorców.

W bieżącym roku, na ten cel, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponował środkami w wysokości 500 tys. zł. Ze względu na ich całkowite wykorzystanie, złożono wniosek o dodatkowe środki z rezerwy KFS. Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, PUP w Radomsku otrzymał kwotę 100 tys. zł. z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie z przyjętymi priorytetami:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście
    przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników
    spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uczestnictwo w szkoleniach podnosi konkurencyjność firm. Niesie ze sobą korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników będąc doskonałym sposobem na utrzymanie się  na rynku. KFS działa od 2014 roku, przez ten czas pomagając w przeszkoleniu tysięcy osób, w formie bezzwrotnej dotacji dla przedsiębiorców. Temu służą też dodatkowe środki pozyskane przez PUP w Radomsku.

Po szczegółowe informacje, przedsiębiorców powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia, PUP zaprasza do siedziby Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony już wkrótce.

Więcej o:
radomsko urząd pracy radomsko pup radomsko kształcenie ustawiczne nabór wniosków
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE