PUP: przyjmowanie wniosków na podjęcie działalności i zorganizowanie stażu

PUP: przyjmowanie wniosków na podjęcie działalności i zorganizowanie stażu

Wkrótce przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie staży oraz o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków na realizację tych form potrwa w dniach od 24 do 31 października 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku szczególnie zachęca osoby młode (które nie ukończyły 30. roku życia) spełniające warunki przystąpienia do projektu, zarejestrowane jako osoby bezrobotne do skorzystania ze wsparcia w postaci stażu lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku,  w roku 2016 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

 Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna
w 2016 r. to 23 tys. złotych.

Ważne! Osoby bezrobotne przed złożeniem wniosku powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. Należy również pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

 Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej”. Spotkania odbędą się w dniach  19 października 2016 r. o godz. 9.00 oraz 27 października 2016 r. o godz. 13.30 w siedzibie tut. urzędu. Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dot. zorganizowania staży oraz otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców i Dla bezrobotnych oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 11 i 12).

 Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 38 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) lub wew. 12 (staże)       

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE