Powstaje Rada Gospodarcza

Powstaje Rada Gospodarcza Fot. Urząd Miasta

Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc zaprosił przedsiębiorców do rozmowy na temat roli samorządu w kształtowaniu rynku pracy oraz potrzeb inwestycyjnych firm działających na terenie miasta.

Spotkanie zainicjowało powołanie Rady Gospodarczej, która ma pomóc samorządowi w wypracowaniu metod na pobudzenie rozwoju gospodarczego miasta. - Chcielibyśmy nawiązać szerszą współpracę z firmami ze Strefy oraz radomszczańskimi przedsiębiorcami działającymi lokalnie po to, aby dobrze zdiagnozować problemy oraz spróbować je rozwiązać. Zdajemy sobie sprawę, że problemów jest wiele i dotykają różnych sfer działalności, jak chociażby stale rosnące zapotrzebowanie na pracowników do prac podstawowych czy problemy infrastrukturalne. Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do dialogu, tak aby wypracować rozwiązania, które pomogą w rozwoju miasta i firm - podkreśla prezydent J. Ferenc.

Spotkania Rady Gospodarczej miałyby się odbywać wstępnie raz na kwartał. Każde spotkanie będzie miało charakter roboczy oraz temat przewodni, dostosowany do potrzeb uczestników. Dzisiejsze spotkanie poruszyło wiele wątków dotyczących lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania firm, a także możliwości działania samorządu w tym zakresie.

Największym problemem, z jakim borykają się przedsiębiorcy to deficyt pracowników do prac podstawowych oraz zbyt duża rotacja przyjmowanych do pracy osób. Brakuje także wykwalifikowanych pracowników branży technicznych. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że jest to problem, który należy zacząć rozwiązywać już w pierwszych latach edukacji.  Należy skupić się na zachęcaniu młodzieży do podjęcia nauki w szkołach zawodowych. Wciąż istnieje bowiem przeświadczenie, że skończenie szkoły zawodowej  nie gwarantuje zarobków na dobrym poziomie, co jak podkreślają przedsiębiorcy, jest nieprawdą. Dziś pracownika z wykształceniem zawodowym ceni się jak nigdy dotąd.- Należy dotrzeć z informacją o możliwościach jakie daje kształcenie zawodowe nie tylko do uczniów, ale także do rodziców. Wciąż pokutuje myślenie, że po szkole zawodowej człowiek nic nie osiągnie. Życie dzisiaj pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. Są to ludzie, którzy odnoszą niemałe sukcesy i dobrze zarabiają - zauważa dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łukasz Więcek.

Podczas spotkania poruszono także kwestie kierunków przestrzennego rozwoju miasta. Istnieje bowiem potrzeba zmiany obecnego studium zagospodarowania przestrzennego.
- Jeszcze w grudniu chciałbym przedstawić radzie miejskiej uchwałę, która umożliwi rozpoczęcie zmiany obowiązującego studium. Widzimy potrzebę zmniejszenia powierzchni, która jest przeznaczona pod handel wielkopowierzchniowy. Trzeba stworzyć możliwości rozwoju lokalnym firmom oraz zwiększyć ilość terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Dzięki zmianie studium będziemy mogli przyspieszyć tempo prac związanych z tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zapewnia prezydent Jarosław Ferenc.

Polityka mieszkaniowa była kolejnym punktem poruszonym podczas spotkania. Przedsiębiorcy zauważyli, że pracownicy strefowi często dojeżdżają z okolicznych miast i gmin, dlatego warto stworzyć im warunki do zamieszkania bliżej miejsca pracy.  Program „Działka na start”, który zostanie uruchomiony w 2018 roku, ma pobudzić rynek mieszkaniowy i stworzyć dogodne warunki do osiedlania się w Radomsku. Kilkadziesiąt działek miejskich przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, które będzie można nabyć z 80-cio procentową bonifikatą będzie olbrzymim wsparciem dla osób chcących wybudować dom i zamieszkać w Radomsku. Dodatkowe możliwości daje także budowa nowego bloku przy ul. Sadowej w Radomsku z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.

Na koniec spotkania omówiono problemy infrastrukturalne oraz komunikacyjne Strefy. Miasto obecnie zmierza do poprawy infrastruktury drogowej poprzez stworzenie nowych dróg dojazdowych do Strefy, a także dojazdów do działek, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane pod usługi przeznaczone dla zakładów tam zlokalizowanych np. usługi medyczne czy przedszkole.
Uczestnicy dzisiejszego spotkania są zgodni, że dialog pomiędzy przedsiębiorcami, a samorządem jest potrzebny, a stworzenie Rady Gospodarczej przyczyni się do opracowania kierunków wspólnego rozwoju.

Info: Urząd Miasta w Radomsku

Więcej o:
rada gospodarcza przedsiębiorcy radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE