Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłosił nabory wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku poinformował o terminach naborów wniosków o wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Terminy naborów wniosków:

Od 1 czerwca 2023 r. do wykorzystania limitu środków:

- nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

- nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Od 5 do 14 czerwca 2023 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu.

W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to następujące grupy osób:

-   kobiety,

-   osoby młode (w wieku 18 – 29 lat),

-   osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),

-   osoby z niepełnosprawnościami,

-   osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),

-   osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, ponadpodstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021 – 2027”, w przypadku wsparcia osób w wieku 15 – 29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Osoby zainteresowane powyższymi formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów:

    • staże, bony na zasiedlenie – pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12,

    • prace interwencyjne – pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczone na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl  w zakładce „Rynek pracy” – „Programy aktywizacyjne i projekty urzędu”.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko nabór wniosków dotacja aktywizacja osób bezrobotnych
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE