Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków 
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków 
o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 24 do 28 czerwca 2024 r.

Planowane staże realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w programie, określa jakie formalności powinny zostać dopełnione: ustala czy określony został Indywidualny Plan Działania
i czy wnioskowane wsparcie z niego wynika, uzupełnia wymagane dokumenty.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek na druku określonym przez Urząd, w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną,
dla której ma być zorganizowany staż).

Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania. Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu – pokój nr 25 lub dzwoniąc pod numer tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 12.

Więcej o:
PUP Radomsko Staże
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE