Powiatowe dotacje dla organizacji pozarządowych

Powiat radomszczański rozstrzygnął konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku.

 

Starostwo Powiatowe rozstrzygnęło konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku. Organizacje pozarządowe występowały o dotacje na zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dla dzieci  i młodzieży, organizacji i promocji wolontariatu oraz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Oto wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.:

 

Zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Rekreacja – aktywne formy spędzania wolnego czasu na terenie Powiat Radomszczańskiego:

- Uczniowski Klub Sportowy „Młode Wilki” - 3.000 zł („Piłkarska Kadra Powiatu Radomszczańskiego”)

- LOK Radomsko  - 2.000 zł („Dzień  Dziecka na sportowo”)

2. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego – w różnych dyscyplinach sportu:

- Uczniowski  Klub Sportowy ZSP NR 1 „Mechanik”- 3.000 zł („Piłka Nożna”)

- LOK Radomsko – 2.000 zł („Szkolna Liga Strzelecka”)

 

Zadania z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Powiatu Radomszczańskiego:

1. Wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomszczańskiego:

- ZHP Hufiec Radomsko - 8.000 zł („Harcerska Akcja Letnia”)

 

Zadania z zakresu promocji i organizacji  wolontariatu  w  2013 roku:

1. Promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie:

- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Radomsku – 1.000 zł („Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi – liderzy młodzieżowego wolontariatu PCK")

 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1. Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych na terenie Powiatu Radomszczańskiego:

- Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa –  3.000 zł (VIII Biennale Fotografii Czarno – Białej „Postać Ludzka w  Pejzażu”)

2. Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Powiatem Radomszczańskim:

- Polskie Towarzystwo Historyczne w Radomsku - 2.000 zł (Publikacja VII tomu Zeszytów Radomszczańskich)

 

Więcej o:
konkurs starostwo organizacje pozarządowe 2013 oferty zadania
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE