Powiat Radomszczański stara się o 27 mln złotych dofinansowania inwestycji

Powiat Radomszczański stara się o 27 mln złotych dofinansowania inwestycji Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Ponad 27 milionów złotych – to sumaryczna kwota, o jaką Powiat Radomszczański ubiega się w ramach rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski w tej sprawie zostały złożone do Wojewody Łódzkiego w ostatnich dniach grudnia 2020 r.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 może być szansą na stworzenie w powiecie oczekiwanego przez mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno – Integracyjnego, od dawna bowiem na terenie naszego powiatu istnieje duże zapotrzebowanie na usługi w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Inwestycja jest kosztowna, dlatego Powiat stara się o jej dofinansowanie w kwocie 22 673 263 zł.

Zgodnie z zamierzeniami Centrum miałoby powstać na działce w obrębie Szpitala przy ul. Jagiellońskiej. W jego skład wchodzić ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Pomocy typu C i D (dzienny) oraz Centrum Opiekuńczo Mieszkalne (całodobowy pobyt 20 mieszkańców). Powstanie tego nowoczesnego kompleksu pozwoli na stworzenie szerokiego środowiskowego wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, m. in. w zakresie rehabilitacji, także - społecznej i zawodowej, umożliwiając usamodzielnianie niepełnosprawnych w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania, bez konieczności umieszczania ich w stacjonarnych domach pomocy społecznej.

Kolejne dwa wnioski skierowane do FPC dotyczą ważnych inwestycji drogowych. Powiat stara się o pozyskanie funduszy na przebudowę ulicy Piłsudskiego w Radomsku (na najbardziej zniszczonym odcinku od ul. Targowej do przejazdu kolejowego) wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego. Wniosek opiewa na kwotę 1 650 000 zł.

Kolejny wniosek dotyczy funduszy na przebudowę ul. Krasickiego w Radomsku na odcinku od ul. 11 listopada do ul. Kościuszki wraz z przebudową trzech skrzyżowań (w tym budowy ronda u zbiegu ul. Krasickiego, Sierakowskiego i Kościuszki). W tym przypadku powiat stara się o dofinansowanie w wysokości 2 760 416 zł.

Obie inwestycje dotyczą newralgicznych arterii Radomska, poprawią z pewnością komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz wpłyną pozytywnie na środowisko, zmniejszy się hałas i emisja spalin.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko dofinansowanie inwestycje
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE