Powiat otrzymał pieniądze na ,,Rehabilitację 25 plus”

Powiat otrzymał pieniądze na ,,Rehabilitację 25 plus” Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

225 tysięcy złotych – to kwota, którą Powiat Radomszczański pozyskał w ramach pilotażowego programu ,,Rehabilitacja 25 plus” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu młodzi niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu będą mogli uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych przygotowujących ich do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Umowę przyznającą dofinansowanie podpisana została dzisiaj, 28 września w łódzkim oddziale PFRON przez Starostę Beatę Pokorę oraz Członek Zarządu Powiatu Ewę Gajzler.

Program „Rehabilitacja 25 Plus" realizowany jest już po raz kolejny przez kadrę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku. W zajęciach mających na celu przygotowanie podopiecznych uczestniczą młode niezatrudnione osoby z niepełnosprawnością intelektualną (oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi), które z różnych powodów nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Podopieczni otrzymują wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, ucząc się wielu czynności, które mogą im się przydać w pracy. Mogą też rozwijać swoje zainteresowania, zyskiwać nowe umiejętności np. w zakresie usamodzielnienia i pracy w gospodarstwie domowym.

Udział w programie to także korzyść dla powiatowej placówki – podczas poprzedniej edycji programu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy poszerzył swoja bazę o dodatkowe pomieszczenia służące rekreacji, pozyskał też wiele pomocy dydaktycznych, m.in. nowy sprzęt gospodarstwa domowego i biurowego.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rehabilitacja 25 plus starostwo radomsko dofinansowanie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE