Pow. radomszczański: kilka szkół do likwidacji. Istniały tylko formalnie

Pow. radomszczański: kilka szkół do likwidacji. Istniały tylko formalnie Fot. screen

Nowelizacja planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu oraz uporządkowanie listy szkół prowadzonych przez powiat to główne zagadnienia poruszane podczas Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała 13 stycznia w trybie zdalnym.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w uchwale zawierającej plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Radomszczańskiego od dnia 1 września 2019 roku. Znalazły się na niej szkoły, które rozpoczęły funkcjonowanie 1 września 2021 r.: Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja" oraz Publiczna Szkoła Policealna „Edukacja", utworzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Branżowa Szkoła II Stopnia w Dobryszycach (wchodząca w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach). Wykreślona została zaś Szkoła Policealna w Dobryszycach, która wcześniej wchodziła w skład ZSCKR w Dobryszycach.

Podobną opinię zyskały także projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół, które dotąd istniały tylko formalnie, bo lata temu zaprzestały działalności lub nigdy nie było chętnych uczniów by je uruchomić. Decyzja dotyczy:

  • Szkoły Policealnej nr 2 w Radomsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych (kształcącej w zawodzie technik informatyk, po raz ostatni dokonała naboru na rok szkolny 2016/2017, obecnie kształcenie w tym zawodzie prowadzone jest wyłącznie w 5-letnim technikum).
  • Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Radomsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych (3-letnia branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodzie sprzedawca, po raz ostatni dokonała naboru na rok szkolny 2012/2013, kolejne nabory kończyły się niepowodzeniem, kształcenie w zawodzie sprzedawca odbywa się w innej szkole publicznej tego samego typu - Branżowej Szkole I stopnia nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska.)
  • Branżowej Szkoły I stopnia w Przedborzu (kształcącej w zawodzie rolnik) oraz Technikum w Przedborzu (kształcącego w zawodzie technik ekonomista), wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Obie szkoły od momentu utworzenia nigdy nie rozpoczęły działalności, nabory kończyły się niepowodzeniem.

Przed podjęciem działań zmierzających do likwidacji wymienionych szkół zasięgnięta została opinia dyrektorów placówek, którzy potwierdzili zasadność decyzji.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komisja edukacji likwidacja szkół
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE