Pow. radomszczański: gdzie trafiają uchodźcy z Ukrainy?

Pow. radomszczański: gdzie trafiają uchodźcy z Ukrainy? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W poniedziałek, 21 marca, w Starostwie Powiatowym po raz kolejny obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w którym oprócz Starosty Beaty Pokory, uczestniczyli: pełnomocnik Starosty ds. Pomocy Ukrainie, Sekretarz Powiatu Tomasz Kornacki, burmistrzowie i wójtowie miast oraz gmin z terenu naszego powiatu, przedstawiciele kierownictwa powiatowych służb: policji, straży pożarnej, sanepidu i urzędu pracy, a także pracownicy urzędów odpowiedzialni za organizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Podczas narady omawiano sprawy związane z pomocą humanitarną niesioną uchodźcom.

Na podstawie deklaracji przedstawicieli samorządów na bieżąco aktualizowana jest lista miejsc zakwaterowania dla uchodźców, przygotowanych na wypadek eskalacji działań wojennych na terenie Ukrainy. Kwatery te mieszczą się w wiejskich świetlicach, remizach oraz m.in. nieużytkowanych obecnie budynkach poszkolnych (obiekty, posiadają niezbędną infrastrukturę: zaplecze kuchenne i sanitariaty).

Na mocy zawartego porozumienia gminy będą zapewniać uchodźcom miejsca noclegowe, wyżywienie, środki higieniczne oraz pomoc psychologiczną. Jak zapowiada kierownictwo KPP w Radomsku, policja będzie monitorować miejsca zakwaterowania uchodźców w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno obywatelom Polski, jak i Ukrainy.

Starosta Beata Pokora przekazała prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związaną z pozyskiwaniem informacji nt. potrzeb pomocy humanitarnej na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (co konkretnie potrzeba, w jakiej ilości, gdzie się zgłaszać). Dane posłużą do tworzenia na szczeblu centralnym newslettera Komitetu ds. Pożytku Publicznego (będzie on rozsyłany do organizacji pozarządowych).

Starosta Beata Pokora podziękowała także władzom Gminy Kobiele Wielkie oraz Gminy Ładzice, pracownikom samorządowym i wszystkim mieszkańcom gmin Kobiele Wielkie i Ładzice, którzy z ogromnym zaangażowaniem i wielkim sercem zorganizowali zbiórkę darów, wysłanych do partnerskiego miasta Równe. Transport zorganizowany przez Powiat Radomszczański dotarł do celu w miniony czwartek.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko uchodźcy ukraina pomoc zakwaterowanie uchodźców zespół zarządzania kryzysowego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE