Posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu Radomszczańskiego

Posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu Radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Plany budowy Centrum Rehabilitacyjno-Integracyjnego w Radomsku były głównym tematem obrad Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się 23 listopada w siedzibie starostwa.

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą możliwości realizacji projektu budowy CR-I. Decyzja o pozwoleniu na budowę Centrum, w skład którego wchodzić mają Warsztaty Terapii Zajęciowej (dla 30 osób), Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (dla 20 osób), Środowiskowy Dom Samopomocy (min. 10 osób), siedziba PCPR oraz archiwum, wydana została już w maju 2020 r. Ze względu na koszt inwestycji nie jest jednak możliwe jej wykonanie jedynie z środków budżetu powiatu. Dlatego konieczne jest uzyskanie finansowania ze środków zewnętrznych.

W związku z możliwością pozyskania środków w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" zdanie inwestycyjne już na etapie projektowania podzielone zostało na dwie odrębne części: Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (wartość ok. 4,4 mln zł) oraz pozostałe elementy składowe CR-I (ok. 20 mln zł).

Obecnie trwają starania o pozyskanie dofinansowania pozwalającego na rozpoczęcie inwestycji. Powiat złożył już cztery wnioski: do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (dwukrotnie), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowania dotąd nie przyznano. Zarząd Powiatu deklaruje, że nadal będzie zabiegał o pozyskanie środków na budowę tak potrzebnego obiektu. Aktualnie po raz trzeci zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego (termin: do 30 listopada 2021 r.).

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na 2022 rok w działach: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rodzina. Przyjęli też plan pracy komisji na I półrocze 2022 r.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
komisja zdrowia powiat radomszczański komisja powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE