Policjanci podsumowali 2019 rok

Policjanci podsumowali 2019 rok

W Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku odbyła się narada roczna, podczas której kadra kierownicza omówiła działalność i przedsięwzięcia w 2019 roku na terenie powiatu radomszczańskiego. Ocenie poddano pracę pionu kryminalnego, prewencyjnego oraz z zakresu ruchu drogowego.

Jak poinformował komendant Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, w minionym roku odnotowano 1926 przestępstw stwierdzonych, w tym wykryto 1635. Wykrywalność KPP Radomsko szacuje się na poziomie 84,32 proc. To nieco mniej niż w roku 2018 – 86,79 proc. Ponadto przeprowadzono na terenie powiatu radomszczańskiego łącznie 18583 interwencje.

W trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci umieścili w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia - ogółem 736 osób. Należy zaznaczyć, że 348 osób to osoby zatrzymane ze względu na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, w 185 przypadkach to tzw. zatrzymanie prewencyjne (np. agresja w stosunku do domowników, awanturowanie się). Funkcjonariusze realizują również zatrzymania na polecenia innych organów, w tym na polecenie Sądu lub Prokuratury – łącznie dokonali 105 zatrzymań. Doprowadzono również 24 osoby do wytrzeźwienia.

Ponadto w analizowanym okresie na terenie powiatu radomszczańskiego stwierdzono:
•    1249 przestępstw kryminalnych, w tym wykryto 993. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 78,87 proc.,
•    11 przestępstw rozbójniczych w tym wykrytych 11. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 100 proc.,
•    202 kradzieże z włamaniem, w tym wykrytych 130. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 63,41 proc.,
•    166 kradzieży w tym wykryto 89. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 52,35 proc.,
•    304 przestępstw gospodarczych w tym wykryto 281. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 91,53 proc.,
•    106 przestępstw narkotykowych (posiadanie, udzielanie, sprzedaż środków odurzających), w tym wykryto 100. Wykrywalność KPP Radomsko na poziomie 94,34 proc.,
•    9 kradzieży samochodów w tym wykryto 7. Wykrywalność KPP na poziomie 77,78 proc.,
•    9 bójek, w tym wykryto 9. Wykrywalność KPP na poziomie 100 proc.,

W 2019 roku zostało sporządzonych 125 formularzy „Niebieska Karta”. W 65 przypadkach karty założone zostały na terenach miejskich a w 60 na terenach wiejskich. W związku z tym odnotowano 144 osoby jako ofiary przemocy w rodzinie z czego: 111 kobiet, 22 – mężczyzn oraz 11 - osób małoletnich.
W 2019 roku policjanci ujawnili łącznie 64 czyny karalne popełnione przez 54 nieletnich, z czego 39 to przestępstwa popełnione przez 24 nieletnich, a 25 to wykroczenia popełnione przez 30 nieletnich. 35 czynów to przestępstwa kryminalne popełnione przez 21 nieletnich - takie jak: kradzież pojazdu, kradzieże, pobicie, uszkodzenie ciała, przestępstwa narkotykowe.

Policjanci w ramach służby prowadzili szereg zajęć edukacyjnych oraz interwencyjno – motywacyjnych z młodzieżą, na których poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące przemocy psychicznej, fizycznej, cyberprzemocy oraz zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. Prowadzili również szereg działań w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji, w tym zmierzające do ustalenia miejsc pobytu poszukiwanych nieletnich. Łącznie ujawniono 118 przypadków demoralizacji nieletnich, w tym nieletnich przebywających na ucieczkach z placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów rodzinnych, spożywających alkohol oraz naganne zachowanie na terenie szkół.

ZDARZENIA W RUCHU DROGOWYM

Z danych statystycznych w zakresie zdarzeń w ruchu drogowym wynika, że w 2019 roku doszło do 131 wypadków, to o 83 mniej niż rok wcześniej. Rannych zostało 201 osób, czyli o 61 osób mniej niż rok wcześniej. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała na podobnym poziomie: 19 a 23 rok wcześniej. Oznacza to, że choć wypadków było mniej, to były one tragiczniejsze w skutkach.
Ponadto w trakcie wykonywania czynności służbowych policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji Radomsku w 2019 roku ujawnili :
337 kierujących w stanie nietrzeźwości (w 2018 roku – 286 kierujących).

(info: KPP w Radomsku)

Więcej o:
radomsko policja podsumowanie 2019 rok
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE