Pieniądze na podwyżki dla pracowników i drogi. Radni przyjęli zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego

Pieniądze na podwyżki dla pracowników i drogi. Radni przyjęli zmiany w budżecie powiatu radomszczańskiego

Radni Rady Powiatu Radomszczańskiego podczas środowej (9 lutego) sesji przyjęli zmiany w budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W pozytywnie zaopiniowanym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r. znalazły się m.in.

 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.679.699 zł w związku z planowanym wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostek podległych (pokrycie wydatku z nadwyżki budżetowej za rok 2021);
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.950.044 zł celem zabezpieczenia bieżących potrzeb (pokrycie z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły): m. in. opłaty za energię dla Powiatowej Hali Sportowej (21.185 zł), bieżące utrzymanie dróg powiatowych (850.000 zł), bieżące wydatki na utrzymanie starostwa, remonty pomieszczeń, zakup wyposażenia (126.500 zł), bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (61.060 zł), bieżące utrzymanie DPS w Radomsku (94.000 zł) i PCPR (pokrycie kosztów świadczeń dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych 362.299 zł), uzupełnienie planu rezerw budżetowych (980.000 zł);
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Sucharskiego z ul. Poprzeczną w Radomsku;
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3900E w Zagórzu (pokrycie z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły);
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 113.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej i baz danych (pokrycie z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły);
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.000 zł dofinansowania dla KP PSP w Radomsku na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (pokrycie z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły);
 • przesunięcia funduszy przeznaczonych na edukacyjne projekty finansowane ze środków UE (z powodu pandemii nie zostały zrealizowane w pełni w 2021 r.);
 • zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 51.868 zł w związku z pozyskaniem środków na obsługę przez PCPR projektu PFRON „Aktywny samorząd";
 • zwiększenie planu wydatków o kwotę 667.000 zł na: termomodernizację dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku (wykonanie dokumentacji), modernizację odcinka mieszkalnego w budynku admin. DPS w Radziechowicach (wykonanie dokumentacji) oraz zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (pokrycie z nadwyżki budżetowej za rok ubiegły).

Do kwoty zabezpieczonej w budżecie na podwyżki dla pracowników odniósł się radny Marek Rząsowski (KO).

- Zagłosuję za, ale uważam, że to nie jest podwyżka, a nawet nie wyrównanie strat spowodowanych przez inflację, które wynosi już prawie 9 procent. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne podwyżki diet radnych i pensji starosty  do maksymalnej stawki, taka podwyżka wydaje się żenująca – stwierdził Marek Rząsowski.

- Nie przypominam sobie, żeby radni, którzy głosowali przeciw podwyżkom diet złożyli pisemne oświadczenia, w których tej podwyżki się zrzekają – odparł Krzysztof Zygma, przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego. 

Kształt budżetu po zmianach:

 • Dochody: 126.976.575 zł
 • Wydatki: 133.476.901 zł
 • Deficyt: 6.500.325 zł
 • Spłaty kredytów: 2.050.000 zł
 • Spłaty pożyczek: 1.000.000 zł
 • Nadwyżka budżetowa za rok ubiegły: 7.550.325,46 zł

Radni zobowiązali Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do zabezpieczenia wkładu własnego w celu pozyskania funduszy na remont ciągu dróg na odcinku Gidle - Zagórze - Kolonia Ojrzeń - Podświerk - Cadówek - Brzezinki - Łowicz. Powiat złożył wniosek o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa. Koszt inwestycji zaplanowanej na lata 2022-2023 to 5 mln złotych. Wkład własny powiatu ma wynieść 1 mln zł.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego sesja zmiany w budżecie budżet powiatu radomszczańskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE