Od dziś tylko e-skierowanie!

Od dziś tylko e-skierowanie! Fot. pacjent.gov.pl/ NFZ

Od piątku, 8 stycznia 2021 r. e-skierowania będą już naszą codziennością. Tak jak wcześniej e-zwolnienia czy e-recepty. Ułatwią rejestrowanie się w placówkach medycznych, pomogą i pacjentowi, i lekarzowi lepiej kontrolować historię leczenia. W Łódzkiem 532 placówki medyczne wystawiły do tej pory 311 tys. e-skierowań.

Od 8 stycznia 2021 r. pacjent od lekarza otrzyma skierowanie na leczenie u specjalisty czy na badanie TK tylko w formie elektronicznej. Pacjent, który zalogował się na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – dostanie 4-cyfrowy kod SMS-em lub e-skierowanie mejlem w formie dokumentu pdf. Pacjent, który nie ma IKP, otrzyma od lekarza wydruk informacyjny z 4-cyfrowym kodem.

- Aby umówić się na wizytę czy badanie wystarczy podać telefonicznie kod i numer PESEL lub pokazać w rejestracji wydruk informacyjny. Po zarejestrowaniu e-skierowanie jest blokowane. Na jego podstawie pacjent nie zarejestruje się już w innej poradni czy szpitalu – wyjaśnia Anna Leder, rzecznik prasowy łódzkiego oddziału NFZ.

Pilotaż e-skierowania rozpoczął się w październiku 2018 i zakończył 30 września 2019.

- Skuteczności wprowadzania rozwiązań e-zdrowia w naszym kraju sprzyja fakt, że robimy to ewolucyjnie. Zaczęliśmy od dość prostej funkcjonalności, jaką było elektroniczne zwolnienie. Był to doskonały sposób na wejście e-recept, których wystawia się o wiele więcej, w moim przypadku są to liczby idące w setki dziennie. E-skierowania będą kolejnym, istotnym krokiem na tej drodze – mówi prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jak pacjenci oceniają e-skierowanie? Dane na podstawie badań: ARC Rynek i Opinia, Świadomość i postrzeganie Internetowego Konta Pacjenta i powiązanych z nim e-usług w ochronie zdrowia, listopad 2020.

• Ważnym aspektem wpływającym na wygodę korzystania z e-skierowania jest możliwość otrzymywania go w postaci SMS-a lub e-maila. Zdecydowana większość respondentów, którzy rejestrowali się na podstawie elektronicznego skierowania, otrzymała kod dostępu SMS-em (43%).
• Badani, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub badanie, oceniają je pozytywnie (60%). Jedynie 2,3% ocenia je negatywnie, pozostali – neutralnie.
• Respondenci, którzy ocenili elektroniczne skierowanie pozytywnie, wskazywali głównie na takie jego zalety jak: wygoda (41%), brak konieczności bezpośredniego kontaktu z lekarzem, by je otrzymać (15%) czy oszczędność czasu (11%).

Do 31 grudnia 2020 r. prawie 43 tys. lekarzy wystawiło ponad 5 mln e-skierowań. Najczęściej było wystawiane do poradni okulistycznej (ponad 463 tys.), chirurgii urazowo-ortopedycznej (ponad 456 tys.) i chirurgii ogólnej (po-nad 403 tys.). Najliczniejszą grupą, która skorzystała w 2020 roku z tego rozwiązania, były osoby 61+ (prawie co czwarte e-skierowanie).

– E-skierowania przynoszą realne korzyści w warunkach pandemii, pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady czy e-wizyty na kolejną specjalistyczną już wizytę lub badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację, co istotnie ogranicza transmisję wirusa. Jednak możliwość wystawienia e-skierowania bez osobistej wizyty u lekarza jest korzystna nie tylko w czasie pandemii, ponieważ zwiększa dostępność do świadczeń dla osób m.in. z terenów wiejskich. Ponadto, system e-zdrowie (P1) automatycznie zarządza procesem rejestrowania wizyt, co eliminuje możliwość zapisywania się do kilku placówek lub lekarzy równocześnie. W efekcie czas oczekiwania na konsultację lub badanie będzie krótszy – tłumaczy Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

E-skierowanie może być wystawione na:

• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
• leczenie szpitalne
• badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
• rezonans magnetyczny
• badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
• badanie echokardiograficzne płodu.

E-skierowanie nie jest wystawiane na:

• leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
• programy lekowe
• rehabilitację
• do szpitala psychiatrycznego.

W tych przypadkach skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tzn. w postaci papierowej.

Ponadto skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

• nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
• wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
• jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Bez skierowania

Nadal pacjent nie potrzebuje skierowania w żadnej formie do:

• psychiatry
• ginekologa i położnika
• onkologa
• wenerologa
• dentysty.

E-skierowanie pacjent może otrzymać w postaci:

• SMS-a z 4 cyfrowym kodem
• e-maila z pdf-em
• wydruku informacyjnego e-skierowania

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila pacjent musi się zalogować na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i wpisać numer telefonu lub adres e-mailowy.

Zalety e-skierowania:

Dla personelu medycznego i placówek medycznych

• System e-zdrowie (P1) sam dokonuje weryfikacji poprawności e-skierowania.
• Elektroniczne skierowania są zawsze czytelne, co znacznie usprawnia pracę przychodni i gabinetów lekarskich. Dzięki e-skierowaniom poprawia się jakość i czytelność dokumentacji medycznej.
• E-skierowania są tworzone na wystandaryzowanym szablonie skierowań. Dane osobowe pacjentów są lepiej chronione niż przy skierowaniu papierowym.
• Lekarz może kontrolować przebieg leczenia pacjenta, który udostępnił mu dane ze swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP).
• E-skierowania zapobiegają zapisywaniu się przez pacjentów na to samo świadczenie do różnych placówek, co istotnie wpływa na zmniejszenie kolejek.

Dla pacjenta:

• Nie trzeba przyjeżdżać do placówki w celu zapisania się na świadczenie – wystarczy telefon.
• Znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni – UWAGA! Na czas epidemii ten obowiązek był zawieszony, można przynieść skierowanie najpóźniej w dniu wizyty.
• Znika konieczność gromadzenia i archiwizowania papierowych skierowań.
• Pacjent ma stały dostęp do historii leczenia poprzez Internetowe konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl.
• Zgubienie e-skierowania jest niemożliwe.

Aktualne dane dot. e-skierowania w Polsce:

• dotąd wystawiono już ponad 5,8 mln e-skierowań przez prawie 43 tys. lekarzy (w listopadzie – 3 mln e-skierowań i 33 tys. lekarzy).
• Najczęściej było wystawiane do poradni okulistycznej (ponad 463 tys.), chirurgii urazowo-ortopedycznej (ponad 456 tys.) i chirurgii ogólnej (po-nad 403 tys.). Najliczniejszą grupą, która skorzystała w 2020 roku z tego rozwiązania, były osoby 61+ (prawie co czwarte e-skierowanie).
• tylko w grudniu wystawiono 1 138 658.
• e-skierowania wystawia 70% podmiotów.
• w ostatnim tygodniu przyrost był na poziomie 160 podmiotów (miesiąc temu tygodniowo przybywało około 140 podmiotów).

Łódzkie e-skierowanie:

• wystawiają 532 placówki medyczne
• wystawiono już 311 tys. e-skierowań

Więcej o:
e-skierowanie nfz

Załączniki

jak-dziala-e-skierowanie_infografika.pdf

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE