Obradował Konwent Powiatów. Co ustalono?

Obradował Konwent Powiatów. Co ustalono? Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora uczestniczyła w obradach konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. Wśród tematów obrad znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące zapewnienia właściwego poziomu opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej.

Narada przedstawicieli władz powiatów z całego województwa łódzkiego odbyła się 5 października w Bełchatowie. Głównymi tematami obrad były problemy związane z zatrudnieniem w domach pomocy społecznej odpowiedniej liczby personelu medycznego, a szczególnie pielęgniarek.

Efektem spotkania było podjęcie przez Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego stanowiska w sprawie finansowania personelu pielęgniarskiego oraz zmian w systemie kształcenia pielęgniarek.

- W przyjętym stanowisku zaapelowaliśmy o zamianę regulacji prawnych w kierunku gwarantującym pensjonariuszom domów pomocy społecznej właściwy poziom opieki pielęgniarskiej – informuje starosta Beata Pokora.

Wśród postulatów znalazło się: zapewnienie pensjonariuszom DPS całodobowej opieki pielęgniarskiej, finansowanej z budżetu NFZ, przywrócenie kształcenia pielęgniarek na poziomie szkolnictwa średniego i policealnego, możliwość zatrudniania w DPS pracowników innych zawodów medycznych, np. ratowników medycznych.

Podczas obrad omawiano także projekt Wojewódzkiego Planu Transformacji ustalonego dla obszaru województwa łódzkiego na lata 2022 – 2026 oraz zagadnienia związane z dofinansowywaniem kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowych Urzędów Pracy oraz bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania powiatów.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański konwent powiatów
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE