Nie będzie dodatku dla nauczycieli powiatowych szkół

Nie będzie dodatku dla nauczycieli powiatowych szkół Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Z analizy przeprowadzonej przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Radomsku wynika, że pensje nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Radomszczański w 2020 roku były wyższe niż średnia krajowa. Nie ma więc podstaw do wypłacania dodatku.

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela organ prowadzący w terminie do 20 stycznia każdego roku musi przeanalizować wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, kwota różnicy powinna zostać wypłacona nauczycielom w formie tzw. jednorazowego dodatku.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego wynika, że w 2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przekroczony został poziom średnich wynagrodzeń na wszystkich stopniach nauczycielskiego awansu zawodowego. Nie ma więc podstaw do wypłacania dodatku.

Globalna kwota poniesiona w 2020 r. przez powiat na wynagrodzenia nauczycieli wyniosła 32 193 217 zł.

Liczba etatów nauczycielskich we wszystkich powiatowych szkołach i placówkach edukacyjnych - 458,78 (dane średnioroczne), w tym: 9,89 etatów stażystów, 42,54 etatów nauczycieli kontraktowych, 67,29 etatów nauczycieli mianowanych, 339,06 etatów nauczycieli dyplomowanych .

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański szkoły powiat radomszczański dodatki dla nauczycieli
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE