Nauczycielski awans Kamili Szostek

Nauczycielski awans Kamili Szostek Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

W czwartek, 21 grudnia w starostwie wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Odebrała go Kamila Szostek, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku.

Nominację wręczyli wicestarosta Małgorzata Lewandowska oraz Andrzej Kucharski - naczelnik Wydziału Edukacji.

Kamila Szostek złożyła uroczyste ślubowanie, w którym zobowiązała się „rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Więcej o:
radomsko awans zawodowy nauczyciel mianowany kamila szostek zsee
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE