Na sesji: opłaty za usunięcie pojazdu, przekształcenia szkół i zmiany w budżecie powiatu

Na sesji: opłaty za usunięcie pojazdu, przekształcenia szkół i zmiany w budżecie powiatu

Podczas środowej sesji rady powiatu radomszczańskiego, radni przyjęli zmiany w budżecie na 2019 rok, opłaty za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu, a także dwanaście uchwał dotyczących przekształceń szkół i placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami reformy edukacyjnej.

Na sesji radni zdecydowali o powierzeniu Gminie Miasta Radomska zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki. Związku ze zmianami ustawowymi, konieczne było zatwierdzenie aż 12 uchwał dotyczących przekształcenia szkół i placówek oświatowych. Licea z trzyletnich przekształcono w czteroletnie, a czteroletnie technika w pięcioletnie.

Podjęto też uchwały: w sprawie zmniejszenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – z 22 do 20 godzin oraz w sprawie zwiększenia (do 300 zł) kwoty wypłacanej nauczycielom w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy. Tematem tym zajmowali się radni na komisji edukacji 13 listopada.

Czytaj więcej: Na komisji edukacji o problemach w oświacie

Poza tym uchwalono również zmiany w zakresie rodzajów zadań i podziału środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Radomszczański w 2019 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodatkowe środki przekazane zostały na rehabilitację społeczną (67 000 zł) oraz na Warsztaty Terapii Zajęciowej (9 000 zł).

Wprowadzono też pewne zmiany do budżetu Powiatu na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019 – 2029. Zmiany dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 1,860 zł, w związku z pozyskaniem środków na obsługę projektu „Aktywny samorząd", a także przeniesieniem do rezerwy 3,000 zł związku z wnioskiem referatu inwestycji o zdjęcie z planu przedsięwzięć zadania „Modernizacja łazienek w DPS w Radomsku".

Radni zaakceptowali także nowe stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Radomszczańskiego w 2020 roku.

Za usunięcie pojazdu z drogi na terenie powiatu od stycznia 2020 r. trzeba będzie zapłacić: za rower lub motorower – 118 zł, motocykl – 232 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 503 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 628 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 887 zł; pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1308 zł, pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1591 zł. Stawka za każdą dobę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu wynosi: za rower lub motorower – 1,21 zł, motocykl – 1,60 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 2,33 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 3 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 4,37 zł, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 7,84 zł, pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 11,47 zł.

Czytaj także: Podsumowanie pierwszego roku kadencji Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Więcej o:
sesja radomsko powiat rada powiatu radomszczańskiego powiat radomszczański opłaty za usunięcie pojazdu radomsko budżet powiatu pfron radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE