Na komisji o bezpieczeństwie, jakości powietrza i Strategii Rozwoju Powiatu

Na komisji o bezpieczeństwie, jakości powietrza i Strategii Rozwoju Powiatu Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Strategia Rozwoju Powiatu, system szkoleń pracowników starostwa i monitorowanie jakości powietrza – tymi m.in. tematami zajmowali się radni z Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Komisja obradowała zdalnie w poniedziałek, 22 lutego. Przyjęła raport o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu radomszczańskiego za rok 2020.Przypomnijmy: w minionym roku na terenie powiatu radomszczańskiego odnotowano 2095 zdarzeń, wymagających interwencji straży, z czego 430 stanowiły pożary (20,5 proc.), 1541 miejscowe zagrożenia (73.5 proc.), 124 alarmy fałszywe (6 proc.). Podczas pożarów 13 osób zostało rannych, była też 1 ofiara śmiertelna.

Radni wysłuchali informacji na temat prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego. Po analizie zasobów kadrowych i kompetencji pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku, a przede wszystkim uwzględniając możliwości budżetu powiatu, powstał projekt tworzenia nowego dokumentu strategii przez zespół złożony z pracowników starostwa, a nie przez firmę zewnętrzną.

Wśród propozycji kluczowych obszarów, do których powinna się odnosić strategia znajdują się: ochrona środowiska z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, promocja i ochrona zdrowia (zwłaszcza osób starszych), rozwój pieczy zastępczej, nowoczesna edukacja, poprawa infrastruktury drogowej, możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozwój turystyki i rekreacji. Nie jest to katalog zamknięty, kolejne obszary mogą pojawić się w toku spotkań roboczych zespołu opracowującego dokument. Dokument ma zostać uchwalony do końca 2021 roku.

Po głosowaniu komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Masłowice darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Przedmiotem darowizny są cztery działki w obrębach wsi Kraszewice i Przerąb (o łącznej powierzchni ok. 2,3 ha). Wszystkie położone są pod drogami nie zaliczającymi się do kategorii dróg powiatowych. Przekazanie ich Gminie Masłowice to forma uporządkowania stanu własności, co więcej – ułatwi gminie podejmowanie działań w zakresie inwestycji.

Analizowano też dane związane z systemem szkoleń i rozwoju pracowników Starostwa Powiatowego oraz sprawozdanie z działalności komisji za 2020 rok. Na zakończenie radni zapoznali się z informacją na temat czujników jakości powietrza w gminach powiatu radomszczańskiego oraz możliwości podłączenia ich do aplikacji telefonicznej.

Obecnie na terenu powiatu jakość powietrza badają:

  • stacja pomiarowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Radomsko, ul. Rolna 4),
  • system monitoringu powietrza sfinansowany przez Miasto Radomsko (20 sensorów jakości powietrza, obsługiwanych przez firmę AIRLY Sp. z o. o.),
  • system monitoringu powietrza sfinansowany przez Powiat Radomszczański (9 sensorów powietrza zlokalizowanych na terenie gmin: Dobryszyce, Kamieńsk, Kodrąb, Masłowice i Przedbórz, obsługiwanych przez firmę Beskid Instruments),
  • czujnik jakości powietrza zlokalizowany w Gidlach przy ul. Reymonta obsługiwany przez firmę AIRLY Sp. z o. o. (jego sponsorem jest firma Aviva).

Wizualizacja wyników pomiarów jakości powietrza pochodzących z „Systemu monitoringu jakości powietrza dla powiatu radomszczańskiego” dostępna jest w formie Widżetu na stronie Powiatu Radomszczańskiego, stronie firmy Beskid Instruments, a także bezpłatnych aplikacji na urządzenia mobilne: Kanarek i Syngeos.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu radomszczańskiego komisja rozwoju powiatu bezpieczeństwo strategia rozwoju powiatu
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE