Młodzież z Dobryszyc aktywnie działa w Klubie Szkół UNICEF

Młodzież z Dobryszyc aktywnie działa w Klubie Szkół UNICEF Fot. ZSP Dobryszyce

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach również w bieżącym roku szkolnym włączyli się w program Klubu Szkół UNICEF.

Poprzez szereg działań edukacyjnych i informacyjnych, takich jak pokazy filmowe, wystawy fotograficzne, warsztaty i prezentacje, zgłębiali tematykę praw dziecka, bezpieczeństwa żywnościowego i dobrostanu psychicznego.

Poznając realia życia rówieśników z różnych zakątków świata, uświadamiają sobie potrzebę międzynarodowego wsparcia, szczególnie w kontekście ochrony praw dziecka, edukacji i poprawy jakości życia.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące dbania o zdrowie psychiczne, promowanie aktywnego stylu życia i eliminowania złych nawyków. Podczas spotkań poświęconych pomocy charytatywnej i wolontariatowi toczyły się dyskusje na temat sytuacji dzieci w różnych częściach globu, które zaowocowały udziałem w akcji ,,Prezenty bez pudła”.

Działalność Klubu Szkół UNICEF  przyniosła  wiele korzyści dla uczniów. Zdobyli oni cenną wiedzę na temat globalnych problemów i inicjatyw pomocowych, rozwijając jednocześnie empatię, odpowiedzialność i umiejętność pomagania innym.

Zajęcia wzbogaciły ich świadomość i wykształciły postawy prospołeczne, co z pewnością pozytywnie wpłynie na ich dalszy rozwój. Przynależność do klubu umożliwiła im lepsze zrozumienie wyzwań współczesnego świata i zachęca do podejmowania działań na rzecz drugiego człowieka.

Akcję prowadziła Łucja Przerada.

Więcej o:
zsp dobryszyce projekt unicef szkoła
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE