Mieszkaniec nie otrzymał zaświadczenia. Poskarżył się radnym. Ci skargę odrzucili

Mieszkaniec nie otrzymał zaświadczenia. Poskarżył się radnym. Ci skargę odrzucili Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Radomszczańskiego przeanalizowali pismo mieszkańca Radomska, który skarżył się na działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PRO FAMILIA” w Radomsku i zarzucał odmowę potwierdzenia wyniku wykonanego dzień wcześniej testu w kierunku SARS-CoV-2 (wydania stosownego zaświadczenia), które w jego opinii niezbędne było do okazania w szpitalu przed przyjęciem na oddział.

Z wyjaśnień uzyskanych od dyrektora SPZOZ „PRO FAMILIA” wynika, że pacjent otrzymał zarówno pełną informację, jak i żądaną pomoc.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szpital (w tym wypadku prywatna klinika) nie może wymagać od pacjenta wykonania na własną rękę testu na koronawirusa przed przyjęciem na oddział. Wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 przed planowanym zabiegiem operacyjnym jest obowiązkiem szpitala. O tych procedurach skarżący został poinformowany. Na jego żądanie lekarz SPZOZ „PRO FAMILIA” – pomimo że nie należało to do jego obowiązków - zdecydował się wystawić takie skierowanie. Pacjent otrzymał również wydrukowaną z systemu mMedica informację o wyniku swojego testu, potwierdzoną pieczątką i podpisem dyrektora placówki. Wynik testu można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta lub otrzymać SMS po uzupełnieniu formularza.

W skardze zawarte były także zarzuty dotyczące nieprawidłowości dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego w przychodni (nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek ochronnych). Ten zarzut także nie znalazł potwierdzenia. Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku nie wykazała bowiem żadnych nieprawidłowości.

W związku z tym, radni uznali skargę za bezzasadną.

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański rada powiatu komisja skarg i petycji skarga zaświadczenie pro familia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE